Nederland stopt met roken

 

 

23-12-2011 ontluisterend artikel in de Trouw door Joop Bouma: werkelijk iedereen op VWS ontvangt de tabaksindustrie. Met de woorden dat ze de gezondheidslobby net zo vaak zien.... als je ons daar toe mag rekenen: tijdens Klink is het ons niet gelukt. Ook Paul Huijts en Mw de Jager van preventie kregen we alleen zijdelings te spreken. maar de tabaksindustrie kon gewoon langs komen.

De patient die ziek werd door het roken krijgt geen gezicht. Zij bezoeken wel de tabaksindustrie , geen stervende longkankerpatienten of COPD vlak voor hun longtransplantatie.

 

19-12-2011: voorbereiding longartsen week: maatschappelijke en organisatorische opzet dit keer: van disfunctionerende specialisten tot het opzetten van een OSAS polikliniek en een rookstoppolikliniek.

We leggen de struggles vam het heden neer op rookstopgebied :

iedereen is verbijsterd

 

1. Website VWS: begeleiding blijft gewoon vergoed.

2. Verzekeraar: begeleiding wordt niet vergoed

3. Verzekeraar: begeleiding wordt wel vergoed: als er contract afspraak is

4. rookstop zit in B segent, dus onderhandelingen nodig.

5. nergens in het land zijn onderhandelingen op dit gebied gaande.

6. CVZ: rookstopbegeleding moet worden vergoed. (met advies hoe te handelen)

7. Verzekeraar: alleen huisartsen mogen het doen.

8. huisartsen krijgen niet betaald als zij mee doen aan ketenzorg: is all included.

9. als huisarts niet meedoet aan ketenzorg kan hij 90 euro voor een rookstoppatient krijgen

10. Partnership: er is een kwaliteitsregister: om rookstopcoach te zijn moet je daar zijn ingeschreven. (dat zijn wij )

11. vrijwel niemand van de husiartsen en POH ers is daar ingeschreven.

12. DUS WIE GAAT DE ROOKSTOP DOEN?

13. de aangewezen persoon is de longarts: die ziet en behandelt immers de gevolgen.

14. de enige echte behandeling voor COPD is stoppen met roken.

15. chemotherapie werkt minder goed bij rokers.

16. rokers en longbestraling; veel vaker radiatiepneumonitis.

 

 

Interview radio 1: rookstop blijft gewoon vergoed.

 

Column Med Net en Artsennet.

NU.nl: zien roken doet roken, eindelijk bewezen.

 

Alle kranten: gebruik drugs, alcohol en tabak schrikbarend hoog onder (probleem) jeugd. Kip of ei. Ouders durven geen nee meer te zeggen.

 

Onveilige sex neemt toe met alcohol gebruik: aantal SOA's , en HIV, ongewenste zwangerschappen nemen toe. Preventie is gewoon een totaal overbodig luxeproduct geworden in een land waar alles kan en mag onder het mom van de vrije wil.

De waarheid is: het is totale verwaarlozing en gemakzucht. De consequenties zijn onvoorstelbaar groot: het leed, en de kosten.

 

Voormalig minister VWS: Ab Klink komt onze Raad van Toezicht versterken.

Hij werd destijds achter de schermen tegengewerkt door zijn CDA collega Minister HIllen, die immers adviseur werd bij de tabaksindustrie ten tijde dat het horeca rookbeleid werd ingevoerd door Klink in 2008.

12-12-2011: The Lancet: het meest vooraanstaande tijdschrift schokt de medische wereld: 2 vooraanstaande artsen uit het buitenland geven aan dat de minister van gezondheid in Nederland intensieve banden met de tabaksindustrie heeft.

 

 

zaterdag 10-12-2011: Alle kranten: geven aandacht aan tabaksbeleid minister van VWS, de minister van tabak.

In de Verdieping van Trouw groot artikel van Joop Douma, journalist die nognaals de intensieve banden met de tabaksindustrie laat zien , niet alleen van VWS , maar " gelukkig " ook door financien en economische zaken.

Er zullen binnenkort nog 3 artikelen van zijn hand volgen.

 

 

 

5 december: voorbespreking middagprogramma 14 e longkanker symposium met Paul Baas en Sjaak Burgers in het AVL-NKI.

De middag zal voor een deel bestaan uit een overzicht van de screenings trials en daarna uit primaire rookpreventie

 

Annals of surgery nov 2011: patienten die rokend een operatie ingaan hebben veel meer risico op complicaties: hart en longfalen, ifarcten, reintubatie en hartinfarcten.

Is het geen goed plan ddat een ieder die op een wachtlijst staat voor een operatie te laten stoppen met roken,minimaal 6 weken van te voren?

 

3 decemer: Kind of Magic in Carré , Amsterdam:

Door Volle Maan van Fred Verdult die we kennen van ABCOPD events, en de Mosadex experience nu HIV in Carré.

Nog nooit zoiets meegemaakt. Empowerment vande HIV positieve mens, zorg 2,0. Rechts een klas vol HIV op het toneel, links een evengrote klas van 30 top HIV behandelaars, artsen en verpleegkundigen.

Er is wetenschap, kennis, muziek, dans, films en het raakt je hart, direct.

 

VWS heeft besloten dat rookstop begeleiding wel in het basispakket blijft. Mooi. Ondertussen zeggen verzekeraars dat dat niet het geval is.

Tweede kamerleden vragen aan VWS hoe dat zit.

Ach ja een consult bij de huisarts kan je ook als gedragsmatige ondersteuning zien. Aah zo.

Ondertussen is er een kwaliteitsregister opgezet voor rookstopcoaches.

Dat is al helemaal niet meer relevant.

Terwijl Professor Willemse (AZM) laat zien dat stoppen met roken zeer kosteneffectief is.

 

 

 

30-11-2011

Als mysterie guest bellen wij een aantal verzekeraars of we begin dit jaar ergens begeleiding kunnen krijgen om te stoppen met roken: het antwoord is steeds hetzelfde: stoppen met roken wordt niet meer vergoed in 2012.

 

Waaat? VWS heeft besloten de middelen niet meer te vergoeden, maar de begeleiding wel degelijk. Welk spelletje wordt er nu weer gespeeld?

Kijk het maar na op de website van VWS:

In het stoppen met roken programma worden de kosten voor ONDERSTEUNENDE GENEESMIDDELEN niet meer vergoed.

 

Huisartsen praktijken verwijzen steeds meer: patienten zeggen als reden dat de huisartsen vaak er niet voor opgeleid zijn.

Er bestaat sinds kort een kwaliteitsregister voor rookstopcoaches. Op zijn minst moet je daar in geschreven zijn.Dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De POH ers hebben er vaak ook geen tijd voor over, zeker niet in de tijd van bezuinigingen van de huisarts praktijk.

We proberen via de social media de Tweede Kamer te bereiken. Ook mobiliseren we het partnership en ons eigen longartsen het NVALT bestuur.

Tijd dat elke geneeskunde student in zijn 6 jarige opleidig dit ook in zijn basispakket heeft!

 

 

30-11-2011: interview bijlage NRC begin dit jaar: thema hersenziekten.

En hoe mooi hier wordt ook tabaksverslaving in opgenomen.

 

29-11-2011 symposium in het Spaarne Ziekenhuis met alle longartsen van Noord Holland en hun arts assistenten.

Onderwerpen: duiken en longziekten: verboden voor COPD patienten.

Vliegen en COPD: wie moet er zuurstof onderweg?

 

28-11-2011 gesprek met onze uitgever Thoeris Mariel Croon over onze scheurkalender. Het concept is klaar, nu de tekst en de tekeningen nog. Het wordt mooi, voor volgend jaar sinterklaas.

 

Interview voor het tijdschrift Verloskundigen.

Er zijn weer 70.000 folders onderweg met Nederland stopt! met roken


 

28-11-2011: Lezing KWF waarom een kankerfonds tabakspreventie tot speerpunt beleid maakt.

De zaal is vol met zeer gedreven KWF medewerkers.

Er is een projectmedewerker aangesteld volledig om het speerpunt rookpreventie te gaan trekken.

NA afsluiting praten we nog even na met Michel Rudolphie, de directeur van KWF, hij gaat het verschil maken.

Ook Frits van Dam is aanwezig. Als voormalig hoogleraar van het NKI-AvL en adviseur KWF is hij een onmisbare aanwinst.

Hij schreef een mooi stuk in het Parool. Hij is daarbij een pijproker, dat maakt zijn stem extra krachtig.

 

 

 

Polissen ziektekostenverzekeraars geven verkeerde voorstelling van zaken: aldus de polis: wordt de rookstop niet meer vergoed. De waarheid is dat de pillen en de pleisters niet vergoed worden,maar het belangrijkste: de gedragsmatige ondersteuning wel.

Actie dringend.

 

Bronkhorst colloquim:

 

Longartsendagen over spannende nieuwe interventies bij COPD patienten: thuisbeademing, Non Invasieve beademing, ventiel klepjes, longvolume chirurgie, longtransplantaties. The sky is the limit.

De kosten zullen meer en meer de pan uitreizen voor een aandoening waar 10 jaar geleden alleen een puffje voldeed.

Het blijft kleine kansen geneeskunde.

Preventie?

Gesprekken met verschillende longartsen die hun zorgen uiten over onze Minister van Tabak.

 

Nieuwe studie laat zien dat op enkele parameters sommige COPD patienten er beter van worden om thuis beademd te worden.

 

Nieuwe studie laat zien dat hoe vaker je een CT scan doet bij rokers je de prognose misschien wel iets kunt verbeteren en by the way je vindt er veel COPD ers mee...een longfunctie is sneller en goedkoper,

niet beginnen met roken is nog veel beter en goedkoper om deze hoos van COPD patienten (500.000) te voorkomen.

 

Calamiteiten en kwaliteit commissie vergadering

 

 

Uitnodiging voor interview in nieuw boek met verschillende specialisten in Nederland.

 

Uitnodiging koepelkerk symposium longoncologie: laatste sessie over tabakspreventie, met onze medewerking.

 

Beginnen aan de scheurkalender Nederland stopt! met roken.

 

 

17-11-2011: Mooie samenwerking met TATA steel (voormalig Hoogovens op komst, dankzij onze rookstop coach Pauline Haasbroek, vroeger werkzaam bij Hoogovens. Wij gaan een training geven aan leidinggevenden hoe zij op een motiverende manier hun medewerkers kunnen aanzetten tot het overwegen van het stoppen met roken. Het aantal rokers in deze sector is schrikbarend hoog.

 

Ondertussen zijn de Nederland stopt! met roken een everseller geworden.

Ook worden de boeken intensief uitgeleend door de bibliotheken. (info Lyra).

 

 

 

17-11-2011: Over op Chip Soft: invoering van het locale EPD in het ziekenhuis zorgt voor stress bij velen. Dat in combinatie van de introductie van de DBC financiering naar DOT zo mogelijk nog meer. En dan komt daarbij het rapport van PWC waarin staat dat vele ziekenhuizen hun personeel niet meer kunnen betalen....

De waarnemend hoofdredacteur van Medisch Contact belt of hoofdredacteur van Medisch Contact iets zou zijn: gezien de huidige electronische vloed en financieriungsdrama's "misschien " zou je denken.

Maar nee het hart ligt bij de patienten zorg en de preventie. En dat zou niet te combineren zijn.

 

 

16-11-2011: mooi stuk ingezonden brief van Frits van Dam , emeritis hoogleraar NKI_AvL psychologie en pijproker over de waanzin van het niet willen vergoeden van rookstop in zijn totaliteit door VWS.

 

 

15-11-2011 Mooi interview in de zorggids over de verwaarlozing op alle niveaus's van tabaks preventie in de samenleving.

 

11/12/13 november : World Leadership forum: Tobacco:

Met afgevaardigden Australie, Nieuw Zeeland, Japan, China, India, Zuid Afrika, Soedan, ABu Dabi, Israel, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Engeland, Ierland, Amerika, Canada, Uruguay, Argentinie, Brazilie brainstormen over toekomst tabaksbeleid. Iedereen is verbijsterd over de Zembla uitzending waarin onze minister van gezondheid wordt ontmaskerd als Minister van Tabak.

We horen het succesverhaal van Australie: dat alle politieke partijen accoord zijn met plain packaging, in de kleur sputum groen. Rechtszaken lijken kansloos, omdat er qua marketing niemand baat bij heeft als de tabaksindustrie er op achter uit gaat.

 

Het onderzoek uit Israel waar 370 geneeskunde studenten in 6 jaar af en toe een uur smoking cessation is getraind is zeer zuccesvol, als prettige bijeenkomst besloot het grootste deeel van de studenten ook nog eens met roken te stoppen. Zij verwijzen veel vaker naar cessation clinics. Zij zijn de specialisten van de toekomst.

 

In werkgroepen bespreken we plannen voor de toekomst. Het is zeer inspirerend om elkaars ervaringen te horen. We moeten ons onafhankelijk maken van ministers , die komen en gaan. Andere bronnen vinden om het publiek aan te spreken. Het KWF heeft het roken, dat 30 % van alle kankers veroorzaakt , tot speerpunt verheven.

 

 

11-11-2011; In Australie gaat de Senaat accoord met plain packaging: sputumgroene pakjes, zonder logo met een groot plaatje met de gevolgen van tabak. Zeer effectief, werkt via het onbewuste.

De ene na de andere rechtzaak vindt plaats tegen de overheid, de rechter in de USA gaf de tabaksindustrie gelijk. Men gaat nu in hoger beroep.
De tabaksindustrie is een grote multinational: werledwijd is er 1 strategie.

De minister van gezondheid in Australie maakt het verschil.

De Australische tabaksindustrie hemelde de minister in Nederland op... dat gaf haar de bijnaam: Minister van Tabak.

In Nederland worden politici niet omgekocht met geld, maar door macht. Met 4 miljoen rokers, heb je al snel een paar miljoen extra stemmers te pakken.

Macht bepaalt wat de ministers beslissen, stemmers en kiezers. Gezondheid daar gaat het echt helemaal niet over.

 

 

10-11-2011 Kennemer convergentie: DUIn en Kruidberg; huisartsen en medisch specialisten bijeenkomst.

Lezing van Professor Postma: econometrist, in de gezondheidsraad. Hij legt uit hoe nieuwe medicatie wordt ingevoerd. Dit wordt bepaald door kosten effectiviteit . Het gaat helemaal niet over getallen, epidemiologie doet er niet toe.

Er zou een raad met wijze mannen/ vrouwen (medici vanzelfsprekend) moeten komen die nu eens echt naar de Qaly's gaat kijken en de minister zou adviseren. Daar is winst te maken. Je kunt het niet aan de beroepsgroep over laten: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.: Onbewust. Het is heel moeilijk als arts toe te geven dat wat jij doet er eigenlijk niet echt toe doet. Hoe kan je de oncolooog verwijten te gaan voor die ene extra week? Hoe kan je de medici verwijten dat zij de richtlijn volgen, opgesteld door artsen in de academische wereld, die in een uiterst geselecteerde groep patienten resultaten hebben bereikt die in de periferie niet herhaald kunnen worden.

Hoe kan je intensivist verwijten die 90 jarige patient nog een week de kans te geven om van de beademing te komen, als die patient werd ingestuurd door een invallende huisarts, die de dienst overkocht?

Marcel Levi en Bert Keizer zouden in die commissie plaats moeten nemen. Zij hebben kennis van zaken en zij durven.

 

Aansluitend lezing social media in de gezondheidszorg: zeer effectief middel tot samenwerken tussen patient en arts, dwarsverbanden. Geen doel op zich.

Zorg 2.0. Misschien kan hij ons helpen in de campagne adviezen....

 

Workshop mindfulness: effectief bij piekeren en depressie preventie. Het is zeer goed in te zetten tijdens de hunkering naar een sigaret: de drie minuten mindfulness oefening.

 

 

 

 

 

10-11-2011 Tijdens het bezuinigins/ begrotings debat over de gezondheidszorg zegt de minister dat zij gelukkig de terreur van de gezondheidslobby heeft kunnen weerstaan (tweets tweede kamerleden) , maar ondertussen gaat zij met onze term aan de haal: Minister van preventie noemt zij zichzelf.

Zij studeerde politicologie en dat zullen we weten ook.

Helaas, de VVD , ontbeert elke vorm van empathie. Dat is wat hen bindt. De minister van VWS is one of the old boys network.

 

Toen AIDS optrad lukt het zeer moeizaam (en nog steeds niet in de derde wereld) tot veilige sex over te gaan. Op het moment dat de HIV pillen op de markt kwamen lukte het direct in het Westen die pillen aan de man te brengen. Mensen houden van pillen , niet van gedragsverandering.

Bert Keizer in zijn NTVG lezing: dat is wat ons van dieren onderscheidt: die hang naar pillen.

 

 

3-11-2011: vrijwilligersdiner RKZ, waar wij als maatschap longartsen bedienen.

 

 

2-11-2011 OSAS voorlichtingsavond samen met de slaapapneu vereniging., beoordeling 9-10.


90% van de OSAS patienten heeft overgewicht. Life style adviezen zijn ook op hun plaats. Hoe meer iemand rookt , hoe meer iemand snurkt.

Deze avond met chirurg Huib Cense, die over bariatrische chirurgie vertelt. Wel eindstadium behandeling.

Ondertussen opent minister Schippers een nieuw bariatrisch centrum in het Slotervaart ziekenhuis en gooit zij de primaire preventie uit het pakket.

Onder de indruk van de technische hoogstandjes van de bariatrie.

Het is niet sexy die preventie.

 

 

1-11-2011: bijscholing longverpleegkundigen en praktijkondersteuners in waarom en hoe een rookstopadvies te geven, met de focus op motiverende gespreksvoering. 110 aanwezigen in het UMCGroningen.


Succesvolle bijeenkomst, geopend door Profesor Dirkje Postma.

Dit is onze laatste sessie in het bijscholen in het waarom en hoe van rookstopbegeleiding bij huisartsen en praktijkondersteuners.

 

We hebben duizenden van hen onze missie uitgedragen, de cardiologen en longartsen, apothekers, fysiotherapeuten en tandartsen volgen volgend jaar.

 

 

 

31-10 Blog op artsennet geplaatst: waarom roken niet liberaal is.

 

 

31-10-: Medical Facts plaatsen onze top tweets per week onder de naam :

Long-Loesje op de site. Vanwege de gelijkenis.

 

31-10 interview voor pulmoscript over functie twitter voor de arts

 

ACCP congres : het Amerikaanse longartsen congres

 

 

31-10-2011: voorstel tot accijnsen op cannabis

En dat kan niet omdat het een illegaal product is. Voorstel van de PVV overigens.....

Gelukkig is tabak een legaal product, alle kansen tot het fors ophogen van de accijnsen op tabak, zodat de extra inkomsten direct naar de zorgverzekeraars kunnen. Kostendekkend gevolgschade?

 

KAMERVRAGEN naar aanleiding van ZEMBLA:

Eind oktober: kamervragen volgen van PVDA en SP over de bewezen nauwe banden van VWS met de tabaksindustrie. We horen via de wandelgangen dat de minister erg " boos" is op het Zembla programma.

 

 

30-10-2011 Interview Daphne Bunshoek gesprek van 2

Zij heeft zich goed voorbereid op het gesprek over kanker en is heel verontwaardigd over het rookbeleid van onze minister van gezondheid: naar aanleiding van het Zembla programma. ZIj begrijpt niet als 30 % van alle kankers door roken komt waarom het hele rookbeleid is afgeschaft.

 

 

30-10-2011 Nieuwe maat zorgkosten; VTR

De verzekeraars berekenen jaarlijks per persoon of iemand geld oplevert ( premie hoger dan zorgkosten) of geld kost: premie lager dan uitgegeven zorgkosten. Dat zou wel eens een hele mooie maat kunnen zijn per persoon , per groep, wat een roker nu echt jaarlijks kost.

 

Liberaal: vrije keuze: wie betaalt dat eigenlijk?

Op zich is de politieke/ ethische/ filosofische gedachte van de liberalen wel te volgen: ieder mens mag zijn eigen keuzes maken.

In de ethiek bestaat echter ook een uitgangspunt dat jouw vrijheid ophoudt waar die van de ander begint. Er is dus wel een grens aan de vrije keuze. Je mag bv iemand ook niet dood maken, gewoon omdat je daar zin in hebt, omdat dat zo lekker aanvoelt.

Als je wilt roken, is dat je eigen vrije keuze. (dat betwijfelen wij overigens ten zeerste: de meesten beginnen voor het 18e levensjaar, op een moment dat zij onder grote groepsdruk staan, zonder de gevolgen voor de lange termijn te overzien. Binnen een paar weken en je verslaafd en kan je je een leven zondersigaret al niet meer voorstellen, het lukt nog 30 % uiteindelijk te stoppen, de rest rookt gewoon levenslang.Het is aagetoond dat mensen die eenmaal verslaafd zijn, geen voor hen zelf gunstige beslissingen meer kunnen nemen: bij alcohol is dat hee zichtbaar, hele gezinnen worden door alcohol vernietigd).

Maar goed, noem het een vrije keuze: dan moet je toch ook zelf de consequenties dragen van die keuze? Dan zou je toch de accijnsen vele malen moeten ophogen op drank en sigaretten, zodat jezelf opdraait voor de vrije keuze. Die extra accijnsen zouden dan kosten dekkend moeten zijn voor de gevolgschade.

Dat is nu echt liberaal. Zolang alle anderen opdraaien voor de gevolgschade is er niets liberaals aan. Consequentie is ver te zoeken.

De minister bepaalt dat het een vrije keuze is en int alle stemmers.(rokers , drinkers, kleine horecaeigenaars) De verzekeraars, en dus alle Nederlanders betalen de premie wel.....onbegrijpelijk. Dat je daar als liberaal mee weg kunt komen.

 

 

 

 

 

Stivoro per 2013 naar Trimbos

Ondertussen moet Stivoro opgaan in het Trimbos instituut per 2013 en moet het Trimbos instituut fors bezuinigen. Het hele rookbeleid wordt opgeheven, en als het aan deze minister van gezondheid ligt blijft dat zo.

 

Op Twitter zien we ook Herre Kingma onze boodschap herhalen. Hij was ook aanwezig tijdens onze lezing op het landelijke cardiologen congres.

 

 

21- 10 -2011 Nederland 2 21.20 Zembla : tabaksbeleid in Nederland. Hier hebben wij uitgebreid aan meegewerkt.

Ton van der Ham is een integere onderzoeker die het er niet snel bij laat zitten.

Hij laat zien dat de Minister van VWS, Mevrouw Schippers, wel degelijk zeer intensieve contacten heeft onderhouden met de tabaksindustrie, al jaren.

Persoonlijke mailtjes duiken op, met teksten als : veel plezier :) tijdens de demonstraties van red de kleine cafe's. Woordvoerders van de tabaksindustrie zijn duidelijk trots op hun relatie met de miister van Volksgezondheid.

Zij wordt gebombardeerd tot de minister van Tabak.

 

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=50853&tx_ttnews[backPid]=1974&cHash=b9b24f35e1713a3d41df6db263ba49ae
 

 

ACCP: longartsen congres

 

 

20-10-2011 Blog op artsennet : MInister van Tabak als voorbereiding op Zembla a.s vrijdag

 

Fred Lee lezing: wat zou de directeur van Disneyland doen als hij baas van Uw ziekenhuis zou zijn?

 

 

14-10-2011 Gevraagd voor de landelijke longartsendagen voor workshops voor

alle longartsen over waarom en hoe rookstopbegeleiding.

 

 

15-10 Minister Schippers vindt het ontoelaatbaar dat er in de horeca weer gerookt wordt.

Zij was zelf tegen het advies van de Raad van State in verantwoordelijk voor het terugdraaien van het rookverbod in de kleine horeca. Dit is het volledig te voorspellen vervolg.

Het belangrijkste van het feit dat iedereen weer overal rookt is de voorbeeld functie van de jongeren: het is het reclame uithangbord van de tabaksindustrie. Alleen jonge sexy mensen staan daar, het is zo aantrekkelijk en besmettelijk. Niemand ziet de 20.000 tabaksdoden elk jaar en de 500.000 benauwde COPD patienten die snikkend op de Eerste Hulp binnenkomen.

 

In deze week 7 dagen werken loopt het weer vol met COPD patienten: de stroom houdt nooit op, GOLD stadium IV, 50 jaar 60 jaar. Niet invasieve beademing. Benauwd. SOms zo erg dat de patient de wc niet haalt.... op een zaal vol bezoek. Jezelf niet kunnen wassen.

Longkanker elke dag weer. Jonger dan wij zelf zijn. Met veel moeite een paar jaar terug gestopt, je hart breekt.

 

 

14 oktober: Training mondhygienisten, dit keer met onze rookstopcoach

 

 

 

11-10-2011 "redactie" van de blog zomaar aangeboden via twitter van Redactie tijdschrift van de Psychiatrie. En uitgevoerd.

Met dank aan de Heer en Mevrouw Kabos!

 

 

10-10-2011: Professor Rudi Westendorp laat zien dat de Nederlanders die vandaag geboren worden wel 100 kunnen worden, in betere gezondheid. Nederland zakt wel in maximum gemiddelde leeftijd, door dat wij in fors tempo blijven roken.

 

Artsennet maaktblogpagina aan.

 

Medical Facts maakt wekelijks bijlage van 5 favoriete tweets van ons.

 

Interview nieuwe onafhankelijke website longartsen Nederland de I-pulmonologist waarom elke longarts zich ook politiek moet roeren.

Opnames op de ERS Amsterdam

 

 

8-10-2011 shocking interview met minister Schippers in de NRC. Artsen behandelen veel te lang door, denken nooit aan de kosten en zijn daarbij weinig empathisch. Dat heeft zij net weer aan den lijve bij een familielid ondervonden. Haar kind heeft meer kans op buisjes omdat KNO artsen in het Gooi andere indicaties stellen.

Er is maar 1 referentiekader voor deze minister en dat is zij zelf. Zij geniet van de macht, en duldt weinig tegenspraak.

 

Zij stelt terecht dat juist de laag opgeleide mensen ongezond leven, de lage SES, die leven veel gevaarlijker dan de hoge SES.

Het zou schandalig zijn om juist voor hen de gevaarlijke producten duurder te maken. Ze hebben al zo weinig en dan gaan de prijzen van tabak, drank en vet eten ook nog eens omhoog. Terwijl zij dat juist zo graag nuttigen. En dat is hun goed recht: een goede volksgezondheid moet de prijzen van levensbedreigende producten laag houden.....dat is gezondheid! Dixit Mr Schippers.

Zij eindigt dan dat door de vettax in te voeren de premie om hoog zou gaan?

Dat is nu juist de crux van de wens om ongezonde producten zwaarder te belasten: mensen worden veel minder ziek, de premie gaat juist omlaag.

Deze minister begrijpt echt niets van gezondheid.

 

Vervolgens merkt zij op dat alle snurk poli's gesloten moeten worden. Deze poli's zijn OSAS poli's: slaap apnoe syndroom: mensen die 's nachts als zij slapen, snurken en meer dan 30 stops per uur hebben, waardoor zij een sterk verhoogd risico op verkeersongevallen hebben en een verhoogde kans op hart en vaatziekten hebben. SLUITEN?

 

 

7-10-2011 Cardiologen landelijk congres preventie: waarom en hoe een cardioloog een rookstopadvies moet geven. Met de laatste cijfers uit de Lancet, BMJ etc. Papendal.

 

Zaal met 500 cardiologen, in het hol van de leeuw. Goed ontvangen. Ontmoeting met Janneke Wittekoek die samen met Joop Braakhekke voor Agis preventie rood shows geeft. Wie weet gaan we samenwerken.

 

Beantwoorden vragen astma forum en beantwoorden mails op de site www.nederlandstopt.nu

 

 

 

4-10-2011 Lezing voor 100 huisartsen en praktijkondersteuners in Ouderkerk aan de Amstel in een oude kerk: in het kader van ketenzorg, cardiovasculaire ziekten en diabetes.

Mooie groep, veel respons. Dit is onze laatste keer voor huisartsen en POHers vooralsnog, we hebben reeds duizenden geprobeerd te motiveren tot een rookstopadvies.

 

 

4-10-2011 Teleconferentie met NKI-AvL: 7 patienten gemiddeld 52 jaar, allen rokers, longkanker stadium IV.

En dan staat er in de NRC NEXT een ingezonden brief van de stichting sigaretten industrie dat de tabaksindustrie volledig transparant te werk gaat. Zij kunnen ons geruststellen. Dat is wel het laatste,

 

Nieuws Belgie: werkgevers gaan rookpauzes bijhouden. Rokers nemen gemiddeld 2-3 weken aan rookpauze op, zij zijn 1,4 x zo vaak ziek en ook langer ziek. daarbij haalt een kwart zijn pensioen niet

 

 

1-10-2011Ontmoeting met Simone de Vries, onze regisseur van onder Specialisten ( 12 delige serie AVRO) bij Ireen van Ditshuyzen.

Wat was dat een mooie tijd om bevlogen specialisten te interviewen: mensen die iets toevoegen in holistische zin. Stuk voor stuk top artsen. Het is mooi om over de schutting van je eigen vak te kijken.

 

 

1-10-2011NRC: Wetenschapsbijlage: Vraagt zich af waarom Peto nooit de Nobel prijs heeft gekregen voor zijn baanbrekende onderzoek waarin vast kwam te staan dat roken de oorzaak van longkanker was.

Weet je waarom: omdat hier en daar dat eigenlijk al zo'n beetje doorgesijpeld was. Het was niet echt nieuws meer. Geen rocket science, mooi lnage termijn gedegen wetenschappelijke prospectieve studie.

En eigenlijk is dat nu nog steeds het geval: geen rocket science dat roken dodelijk is, maar niemand kent de feiten. Nog steeds is de Nederlander het minst overtuigd van iedereen dat roken nu echt zo slecht is.

WAt wil je met zo'n minister van Volksgezondheid, die niet in statistiek gelooft en niets heeft met die anti rook lobby.

 

 

30-9 Tijdens het interview met de zorggids hebben we uitgebreid gesproken over bezuinigingen in de zorg. Primaire preventie geeft grote bezuinigingen als je nu eerst eens de echte cijfers op een rij zet van ziekten tgv van gedrag. Elke dag wordt weer iets nieuws bekend: OSAS vrijwel alleen bij overgewicht, alvlees en blaas kanker vooral bij rokers, doofheid en blindheid tgv roken. En de tandheelkundige kosten bij rokers zijn enorm.

 

Lange termijn denken. En incentives voor de eerste lijn om aan primaire preventie te doen. Geld bijvoorbeeld: om mensen te laten afvallen, en te laten stoppen met roken.Voor de huisarts/ POH.

En een pakje sigaretten 2 x zo duur maken: daar voorkom je mee dat jongeren beginnen met roken. En tabak uit de levensmiddelen en boekenmarkt markt. Het is een doodsmiddel : het doodt de helft van zijn gebruikers.

De zorgverzekeraars hebben weinig belang om de kosten in de TOEKOMST te beperken. Zij leven nu en willen nu winst en bonussen. Lopen de kosten op, dan gooi je gewoon weer wat preventie uit het basis pakket en verhoog je de premie, tel uit je winst. Het aantal mensen dat nu al zijn zorgpremie niet meer kan betalen (300.000) loopt verder op.

 

Mentholsigaretten: worden zeer actief op dit moment uitgezet. Nu ook met menthol capsule in de filter.

Als je het aan jongeren vraagt, die graag overgaan op dit leuke nieuwtje is het omdat je dan een frissere adem krijgt aan het eind. Dan kan je weer zoenen met een niet roker.

Uit rattenonderzoek blijkt ondertussen dat ratten die menthol aan tabak toegevoegd krijgen minder gevoelig worden voor nicotine, waardoor zij meer nicotine nodig hebben. Menthol sigaretten stimuleren dus het aantal sigaretten dat je rookt, en maken je ernstiger verslaafd: hoe meer je rookt, hoe meer Pavlovs, hoe meer cues/ koppelingen die tot gedachtekronkels leiden.

 

 

30-9-2011: slaap apnoe vereniging : symposium de keten in beeld

 

Vandaag wordt duidelijk dat het stigma toch klopt: 90 % van de OSAS patienten is te zwaar, 50% heeft zelfs ernstig overgewicht. Er is extreem veel comorbiditeit: hart en vaatziekten, hypertensie, diabetes mellitus.

Weer een aandoening die onder het kopje life style ziekten kan komen.

Daarbij snurken rokers veel vaker. Er is een lineaire samenhang.

OP de terugweg mooie gesprekken met Nico de Vries, KNO arts in het Lucas Andreas, de man van de OSAS richtlijn, het KNO/ chirurgische deeel. We maken ons samen boos op de macht van de industrie.

 

 

28-9-2011: Warffum training huisarten: waarom en hoe een rookstop advies te geven.

De huisartsen uit Noord Holland hebben in Heerenveen hun driedaagse bijscholing.

Dit jaar gaat een einde komen aan het bijscholen dan wel het kweken van awareness van huisartsen en praktijkondersteuners. We hebben vele duizenden inmiddels bereikt.

Het is tijd voor de volgende groep gezondheidswerkers.

 

 

Aanvraag voor V en VN congres 2012, training INHolland, Rotterdamse huisartsen


 

Aanbod van regisseur ons te helpen bij toneel, onze MI

 

Aanbod van jazz artiest om belangeloos een nummer te maken.

 

Bespreking rookstoppolikliniek: de getallen zijn erg goed. Vanzelfsprekend heeft dat o.a te maken door de strenge selectie vooraf. Maar waarom zou je bij gedragsveradering niet mogen selecteren. We praten met de dietiste en bespreken de toegevoegde waarde van de psycholoog.

En we hopen op wetenschappelijke evaluatie volgend jaar.

De rookstop begeleiding blijft vergoed, alleen de pillen en de pleisters niet.

 

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister stoppen met roken

 

 

 

 

25-26 september ERS: Europeesch longartsencongres

Met interview voor de nieuwe onafhankelijke site I Pulmonologist.

Heel veel COPD verhalen: de last die dit geeft. Aan verlies van kwaliteit van leven en aan kosten. Een exacerbatie kost weken om weer op adem te komen.

COPD ers tussen de 45-65: 80 % kan zijn werk niet zoals hij wil uitvoeren.

Er komt steeds meer zicht op wat deze ziekte aanricht. In Nederland zo'n 500.000 patienten, de derde doodsoorzaak.

 

Discussie of de ziektekostenpremie van rokers omhoog moet:

de overbekende oeverloze discussie volgt: en de onveilige vrijer moet dan ook een hogere premie betalen... die avond zit Rob van Oudkerk dit concept te verdedigen bij P en W Bizarre keus.

Wij denken dat het een stuk zinvoller is een pakje 2 x zo duur te maken: en dat de accijns opbrengsten allemaal naar de gevolg zorg gaan van roken. Dat is direct en duidelijk. Geen discussie, en kinderen beginnen niet meer.

 

Aanvraag interview CVZ over COPD: rol stoppen met roken en palliatieve zorg

 

Aanvraag interview Zorggids op verzoek van gastredacteur Rudi Westendorp

 

september: opnames TV programma Zembla, uitzending 21-10-2011


 

21 september Nederland 2 Frans Bromet: de aanpakkers 19.20 aanpak tabaksindustrie, kijk bij uitzending gemist


Veel positieve reacties.

Mensen die zomaar gaan stoppen nu zij zien hoe de tabaksindustrie alles aanpakt.

 

 

21 september: Warffum cursus huisartsen: waarom en hoe een rookstop advies te geven

Het is wel ver weg, maar dan heb je een mooie groep huisartsen om te motiveren hun patienten niet meer te verwaarlozen.

 

 

20 september: huisartsen en praktijkondersteuuners uit ons adherentiegebied: waarom en hoe een rookstopadvies te geven.

Westenend Haarlem: een inspirerende avond.

 

 

19 september opnames voor tv programma

 

 

15 september: 250 praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners V en VN: openingssessie en workshop waarom en hoe een rookstopadvies te geven.

 

We spreken de mensen van de astma/ long fonds punt: over het COPD protocol, zonder individueel plan, en dat is nu juist zo nodig. COPD varieert zo tussen patient en patient.

Er is nu het protocol palliatieve zorg rond COPD. Maar bijna geen arts durft het naderende einde te bespreken. Terwijl we weten dat mensen met ernstig COPD IV en frequente opnames daar juist graag over willen praten. Omdat zijn vele angsten hebben om te stikken. En artsen kunnen daar iets over afspreken.

presentatie BAs van de Goor over het bereiken van de olympische medaille in

1996: de weg erheen: het belangrijkst was de missie: het doel: het bereiken van die medaille. Vervolgens het opstellen van een strak plan, met intensief traiings programma. Het team en de coach, en uiteindelijk de kwaliteiten van de individuele speler. Het geeft ons weer hoop om door te gaan.

Deze avond wordt gehouden om geld op te halen voor de Run4yourson foundation: Ole is 2 jaar en het zoontje van 2 prachtige ouders die er alles aan willen doen om onderzoek te stimuleren, zodat Ole ooit beter kan worden...

www.runfouryourson.com

 

 

 

14 september : boekpresentatie Domus Medica Gynecardiologie.

Wij hebben een hoofdstuk over motiverende gespreksvoering geschreven:

Isala Klinieken en Radboud Nijmegen: vrouwspecifieke cardiologie in de praktijk: omat vrouwen hun hartklachten anders presenteren dan mannen.

 

 

14 september: overleg met Onno van Veldhuijzen , burgemeester van Hoorn, en zeer actief in vroege preventie adolescenten door overmatig comazuipen in zijn regio. Al jaren bevolgen en actief. Durft zijn nek uit te steken.

Het is verwaarlozing als ouders/ opvoeders hun kinderen vrij laten in alles.

 

 

 

12 september: informeren waarom een medische staf een rookstopadvies zou moeten geven en hoe zij dat moeten doen. Diakonessen ziekenhuis, op advies van Rik van Klink, longarts aldaar

De uroloog, de plastisch chirurg , de oogarts en de dominee, er is geen specialisme dat ontbreekt. Deze plastisch chirurg opereert niet als iemand niet echt gestopt is met roken (minstens 6 weken. ) Vanwege de slechtere wondgenezing, in de cosmetiek al helemaal onhandig.

 

 

 

11- september: Elco Brinkman, Hans Hillen en Mevrouw Asscher (ex) commisaris/ adviseur tabaksindustrie: wie wil dit nog doen?

 

af en toe is het nuttig om eens te googelen op de relaties van de tabaksindustrie, en je dan weer heel erg boos te maken, op iemand die als professor sociaal recht commisaris is van Philip Morris, en zich ondertussen bezighoudt met duurzaam ondernemen en tegen kinderarbeid is. En dan fijntjes zegt, ik heb het nog wel even overlegd met mijn zoon (wethouder Amsterdam), die vond het " prima mama"

 

Gaan we volgend jaar een Tipping Point in Nederland bereiken? Zal Nederland eindelijk doorkrijgen dat zij speelbal is van de economische belangen van de tabaksindustrie en het kabinet?

 

Hoeveel geld geven de grote fondsen nu uit aan preventie?

30-40% van alle kankers komt door roken. 85-90 % van alle COPD patienten heeft dat tgv roken. Groot deel van hartaanvallen en hartfalen komt door roken. Tot heden was alles gegeven aan Stivoro, maar hoe gaan zij zich nu positioneren nu Stivoro wordt opgeheven en wordt ondergebracht bij het Trimbos instituut. Het lijkt ons van belang dat de grote fondsen (miljoenen)deze grote verantwoordelijkheid op zich (blijven) nemen.

 

 

 


 

10-9 Mosadex experience: 1300 apothekers en hun assistentes in het Beatrix theater.
Wij zijn ""hoofdact" vlak voor Jan Smit. De zaal is afgeladen vol: wij vertellen waarom ook de apotheek een rookstopadvies zou moeten geven en hoe zij dat zouden kunnen doen, middels motiverende gespreksvoering. Dit keer rol van een patiente die voor de zoveelste keer voor een hoestdrankje komt. En vlak voor de apotheek haar laatste sigaretje uittrapt. We krijgen een prachtige feedback van een actrice over onze total performance (tekst, woord, film en toneelspel) en van Lucien Engelen zorg 2.0. op twitter.

En dat is goed nieuws, onze missie om alle gezondheidswerkers te bereiken is o.a.afhankelijk van onze performance. De groepen en de zalen worden steeds groter.

 

 

9-9-2011 Mesothelioom : in het NKI -AvL: nog weinig nieuws onder de zon.


Heel veel onderzoek, heel veel financiele belangen van de asbest industrie. Grote relatie met meeroken: ongevraagd iets inhaleren waardoor je een infarct krijgt of longkanker. Hugo Schouwink laat ons project ook daar zien , in het Piet Borst auditorium.

 

 

 

8-9 congres palliatieve zorg bij COPD: Radboud Universiteit:

Er wordt zeer weinig geld en aandacht gegeven aan palliatieve zorg bij COPD patienten. Vrijwel niemand spreekt op tijd over het einde van het leven.

We krijgen training hoe dat gesprek in te kleden.

Die dag maar 3 longartsen. En dat blijft bizar als je weet dat het grootste deel van het longartsen vak het palliatieve deel is. Vrijwel al onze patienten overlijden, een relatief groot deel in het ziekenhuis.

 

Lancet: 1/4 mensen heeft COPD, waarvan grootste deel door roken is veroorzaakt.

Niemand kent de ziekte,de aandacht in de media is nihil. Het astmafonds geeft relatief aandacht aan roken in de lobby. Voorheen ging geld naar Stivoro, nu dit wordt opgeheven naar de alliantie tegen het roken, maar toch minder gekoppeld aan zichtbaarheid relatie astma/ longfonds en COPD. en dat is erg jammer.


 

Oratie Paul Baas, longarts NKI-AvL: paralellen meeroken en asbest gevolgen

 

Paul haalt zeer fel uit tegen de tabaksindustrie ten overstaan van vele professoren en anderen in een afgeladen zaal op het spui, de aula van de UvA.

Hij laat een foto van ons met boek zien en vraagt een ieder ons vooral te steunen in de lobby contra de tabaksindustrie en de overheid die verslaafd is aan accijnsen.

 

3-9-2011: Er wordt bekend gemaakt dat een groep rijke rokers de processen tegen de staat gaat betalen om het horeca verbod om te keren. Als beloning worden hen hoge bonussen in het vooruitzicht gesteld.

Wat is het belang van een rijke roker om de horeca weer tot reclame uithangbord te maken voor de jeugd: de sexy jonge roker die nergens last van heeft. Het leed 20 jaar later onzichtbaar.

Bizarre groep ook, verstokte rokers zitten vooral in de lage SES.

Wie zit hierachter?

 

 

2-9-2011 opname luister CD Nederland stopt! met roken: op de motiverende wijze ingesproken: in de studio in Schiedam. Die dag wordt ook bekend dat er 1,5 miljoen laaggeletterden zijn. Er zijn al vele luister CD 's op voorhand bestelt. Jan Wilem vd Giessen is inspirerend en vindt het onderwerp boeiend.


 

 

26-8-2011

NRC.Next: mooie uiteenzetting over het falen van de vrije markt van gedrags econoom Ariely. Hij adviseert grote leiders gedragswetenschappers als adviseurs om zich heen te hebben

 

Komende week full time week kliniek longarts. Calamiteiten commissie bijeenkomst en commissie kwaliteit. Besprekingen over toekomst roken in Nederland zetten zich voort.

 

Veel weerstand van de grote 5 tabaksindustrien tegen de plain packaging en graphic warning plaatjes in USA en Australie. De lobby spreekt eenstemmig.

Als je de film 1984 ziet vol propaganda is het precies hetzelfde.

Iedereen weet dat als tabak nu nieuw op de markt als drug zou worden gebracht dat het nooit een legaal product zou kunnen zijn. Waarom geldt voortschrijdend inzicht hier niet, alleen vanwege commerciele belangen.

Waarom mag je wel iemand zijn vrijheid beroven door een gordel en een helm te eisen, maar niet iemand beschermen voor een product wat vele malen schadelijker is dan het verkeer.

 

Een zwangere op het spreekuur die rookt zegt: ze zeiden dat het slecht is dat roken in de zwangerschap. En toen ik haar vroeg waarom dan eigenlijk had ze werkelijk geen idee. Zoals niemand een idee heeft wat slecht betekent. Het is niet slecht , het is niet immoreel, het is gewoon hartstikkelijk dodelijk in de helft van de gevallen. En in de zwangerschap is het nog een extra probleem voor de ongeboren baby: misvormingen, hazenlip, vroegtijdige bevalling met ondergewicht,placentaloslating en een huilbaby zij nhet gevolg.

 

Meeroken geeft gehoorschade bij adolescenten, zonder dat zij het merken.

 

Vrouwen die roken hebben 25 % meer kans bij hetzelfde aantal sigaretten dan mannen op hart en vaatziekten.

 

Sommige lichte rokers met een bepaald gen zijn extra gevoelig voor longkanker en COPD. Er is geen veilige dosis.

 

 

 

15 augustus: bezoek Medisch contact interview multimedia over gebruik social media door artsen

 

aantal rokers in Nederland 24% : nog nooit zo laag geweest. :

we vragen ons af of dit percentage klopt. Je kunt eigenlijk pas na een jaar zeggen dat de stoppers ook echt gestopt zijn gebleven. Het onderzoek is onder een relatief kleine groep uitgevoerd en pas vanaf de leeftijd van 15 jaar. De oude rokers gaan veel sneller dood: gemiddeld 13 jaar eerder en de aanwas lijkt toe te nemen, met name onder de 15 jaar. Maar die is niet gemeten. Van alle kinderen die beginnen blijft meer dan 66% verslaafd.

Nu de preventie door VWS wordt afgeschaft , en dus niemand meer geinformeerd gaat worden zal het al ras toenemen. Laten we ons niet in slaap laten sussen. Vraag eens om je heen aan derde klassers hoe het er voor staat. Die ene sigaret op een dag als je 14 bent zijn er meer dan 10 als je 18 bent, Die tellen dus wel degelijk mee.

 

zesde druk Nederland stopt met roken is binnen: > meer dan 30.000 verkocht.

 

augustus: voorbereiden lezingen voor de komende maanden: apothekers en hun assistenten, fysiotherapeuten, cardiologen, huisartsen, praktijkondersteuners en longverpleegkundigen; zie ook lezingen 2011


 

Lezing voorbereid : vrouwen komen van Venus (mannen van mars): longziekten bij vrouwen.

 

OP de rookstoppoli verschijnt iemand die wil stoppen met roken omdat zij in de krant las dat de tabaksindustrie verslavende stoffen toevoegt.

 

Medisch contact zoekt contact via Twitter ivm artikel in Medisch Contact social media.

 

Tabaksindustrie infiltreert universiteit Schotland, onderzoek naar tabakscontrole

 

Deze week wordt bekend dat roken niet alleen tot een verhoogde kans op recidief borstkanker leidt maar dat het ook bijdraagt aan het ontstaan ervan.

 

Ook wordt bekend dat meeroken tot doofheid bij jongeren leidt.

 

Nieuwe sigaretten steeds verslavender: meer dan 1000 toevoegingen en niemand heeft een clue wat er in zit en wat het doet. Ondertussen sterven er 20000 mensen door het roken ieder jaar.

 

het screenen op longkanker in de studie: 3 CT 's per jaar, vele fout positieven.

Europa gaat dit iig 38 miljard euro per jaar kosten.

Bruna gaat vooral tabak verkopen. Het is nog net niet verplicht. Als boek shop eigenaar kun je het nog weigeren.


 

Tankstations gaan zich met name richten op vrouwen in het petrol kanaal.Wat klinkt dat invies en rotten. Nieuwe sexy tabaksmerken om dames het benzinestation te lokken. Op advies van marketing bureaus. Je begrijpt dat je het verzint, maar je hoopt toch dat zo iemand niet je vriend is.

 

Ondertussen ligt de longafdeling vol met patienten die longkanker hebben of COPD in het laatste stadium. En met name het aantal vrouwen met longkanker stijgt gestaag.

 

Lastig is de vrolijke tekst in de media dat kanker steeds meer een chronische aandoening wordt. Van kanker nummer 1 longkanker is dat echt niet het geval. Na 5 jaar is nog maar 15 % in leven .Niets chronisch aan.

 

Niet bepaald een groep patienten die makkelijk terug kan naar de eerste lijn. Iedereen streeft ernaar thuis te overlijden, maar de mensen met longkanker hebben vaak zoveel klachten dat zij wel naar het ziekenhuis moeten komen. Voor pijn bestrijding, benauwdheid, uitzaaiingen in de hersenen met toevallen.

Een ernstige exacerbatie van COPD heeft soms beademing nodig, soms met kap. Ook niet iets wat even thuis kan.

Het is allemaal zo eenvoudig gezegd doe maar naar de eerste lijn. En ondertussen staat in de richtlijn dat iedere patient ongeacht de leeftijd eerste en soms ook tweede lijns chemotherapie nodig heeft.

85 % van de patienten die bij ons komen hebben al uitzaaiingen en zijn niet meer te genezen. We hebben een uiterst palliatief vak.

 

Ondertussen doet de tabaksindustrie alsof zij echt wil dat de jeugd niet gaat roken. Dankzij de social media weten we elke dag weer wat er in de derde wereld gebeurd om te zorgen dat de jeugd zo jong mogelijk begint. Hoe jonger hoe verslaafder.

 

En ondertussen zegt een roker: ik heb het me zelf aangedaan, ik ben verantwoordelijk. En bijna de hele samenleving zegt dat ook. Dus niemand vindt deze patienten groep erg zielig, zij zelf niet eens. Wel naar om dood te gaan maar zij voelen zich inderdaad verantwoordelijk. Dus treden zij niet naar buiten.

Dus durft niemand te zeggen dat zijn familie lid aan longkanker of COPD is overleden, Eigen schuld dikke bult. Zelfs stagieres vinden iemand die dood gaat aan een mesothelioom - asbest kanker- zieiliger dan een longkanker patient.

Iedereen gaat voo bij aan het feit dat nicotine extreem verslavend werkt. Zelfs met geamputeerde benen doorroken, doorroken terwijl je je niet meer kan douchen door de benauwdheid, houd toch op met die vrije keus.

Alsof de diagnose verslavnig zomaar in het handboek voor psychiatrie komt.

 

 

Beoordeling van de Langerhans dagen: wij scoren bijzonder hoog. De lezing over de relatie van overgewicht en longziekten. En vooral meten is weten om tijdig te beginnen met Motiverende gespreksvoering bij gering overgewicht.

Als je eenmaal een BMI boven de 40 hebt, is je kans voorbij. Dan lijkt bariatrische chirurgie een beter idee.

 

 

juli 2011: bijeenkomsten die geen uitleg krijgen zullen later duidelijk worden. Er broeit iets moois.

 

Ton Wurtz chef van de Stichting Sigaretten industrie zoekt contact met ons omdat hij graag wil voorkomen dat kinderen gaan roken. Dat is natuurljk wel erg interessant......vooral omdat hij degene was die direct de opstand leidde van de kleine cafe's, red de kleine cafe's zelfs..... zodat er nu weer in 60-70 % van alle cafe's gerookt wordt. Dat was te voorzien. Controles zijn er nauwelijks en de boetes worden sporadisch uitgedeeld.


De kroeg is het reclame uithang bord voor de jeugd. Leuke sexy rokers staan voor de deur te smirten.

Gelukkig heeft de Raad van State Mr Schippers teruggefloten: het argument om de horeca rookstop gedeeltelijk terug te draaien is veel te weinig onderbouwd. Zij moet terug om haar huiswerk te doen.

 

Hillen vindt dat er minder bezuinigd moet worden op defensie en meer op die onzinnige zorg, met die bodemloze put.

Nogal logisch als geheim adviseur van de tabaksindustrie Philip Morris in de tijd dat Klink het Horecaverbod invoerde.

 

Raad van State vindt dat Minister Schippers op oneigenlijke gronden het horecaverbod in de kleine cafe's heeft teruggedraaid. Zij moet met een beter onderbouwd verhaal komen.

 

Mw Asscher , moeder vanLodewijk Asscher en een van de belangrijkste vrouwen in Nederland is nog steeds commissaris van de tabaksindustrie.

Op haar site zegt zij dat zij dit heeft overlegd met haar kinderen of dit wel moreel verantwoord was om te doen. Beter had zij dit met een arts of ethica overlegd. Het is echt onethisch om geld te willen verdienen aan een bedrijf dat er in gespecialiseerd is de helft van haar gebruikers te doden.

Sigaretten industrie is een sluip en en een massamoordenaar.

 

 

 

 

5-7-2011 bijeenkomst rookstopcoaches Noord Holland: Jellinek, Slotervaart, Spaarne en Rode Kruis Ziekenhuis. Ervaringen uitwisselen over de

rookverslaafden.

 

 

4-7-2011: Luister CD is vrijwel af. Nu nog inspreken . Als die eenmaal klaar is kunnen ook de mensen die nooit een boek lezen uit de voeten. Voor analfabeten of onderweg. Mooie opbouw.

En als het zover is kunnen we het daarna laten vertalen inhet Turks, daar wordt al zovaak naar gevraagd.

 

 

4-7 -2011 Wereld longkanker congres in de Rai in Amsterdam:

 

eerste nieuws : als je alle (ex ) rokers screent dan scheelt dat 20 % aan longkanker mortaliteit. Dan kan je gewoon doorroken en ondertussen aan een hartaanval doorgaan.

Dat zou in Nederland zo'n 4 miljoen CT scans elke 2 jaar betekenen. Dat in combinatie met de verplichte eerste en tweedelijns chemotherapie en zelfs maintenance chemotherapie, dan gaat het rekensommetje van de Rekenkamer van de KRO er wel even anders uitzien. Bizar dat nu net de rookstop uit het basis pakket gaat.

Voorstellen uit IJsland om voortaan sigaretten illegaal te maken, en alleen nog maar op recept voor te schrijven aan de die hards die ondanks adequate rookstop begeleiding te verslaafd zijn om te stoppen.

 

 

Elco Brinkman heeft afscheid genomen van zijn commisariaat van Philip Morris. We zijn benieuwd naar zijn opvolger.

 

 

afzetten van Elco Brinkman door Alpe D'Huzez

 

http://alpedhuzes.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

 

 

http://www.bouwendnederland.nl/SiteCollectionDocuments/Curriculum%20vitae%20Brinkman.pdf

Elco Brinkman CDA voorzitter Eerste Kamer nog steeds commissaris Philip Morris. Gelukkig ook van het Rode Kruis en nog vele anderen.

Hij heeft zelf kanker overleefd. Een soort die te genezen is. Hij heeft zijn christelijke dankbaarheid nu geuit door voor de tabaksindustrie te gaan werken. Dat geeft longkanker, 10.000 x per jaar. En dat overleeft maar 15 %.

Hoe kan het nu toch dat iemand daar mee wegkomt?

 

http://www.leugens.nl/2010/11/22/hans-hillen/

Hillen zal volgens de site eeuwig te boek staan als een leugenaar omdat hij zijn lobby werk voor de tabaksindustrie opzettelijk vergat

 

Irene Asscher, ook commissaris van Philip Morris

http://managementscope.nl/manager/irene-asscher-vonk

 

 

Week en weekend dienst: de afdeling ligt vol met mensen met longkanker stadium IV, met uitzaaiingen in bot en hersenen. Het is zo intens verdrietig om in de bloei van je leven onder uit te gaan. Het zijn mensen die hun pensioen nog niet hebben bereikt.

Ook COPD in het laatste stadium , als je nog maar 20 % over hebt kan je niet meer douchen van de benauwdheid.

Op de terugweg is Mevrouw Schippers , minister van Sport op de radio. Het is nog moeilijk kiezen welke sport ze in het weekend gaat bezoeken.

Ik zou zeggen ga eens op een longafdeling kijken tot waar die vrije keuzes allemaal hebben geleid. Gewoon omdat als een kind begint te roken echt niet denkt dat het verslavend is. en al helemaal niet van planis op zijn 41 e te sneuvelen aan longkanker of een longtransplantatie te moeten ondergaan.

 

de politiek van nu en vooral van de VVD is de fact free policy.. het is overgewaaid uit de USA en het wordt hoog tijd dit af te schaffen Meten is weten, cijfers.

 

 

 

30-6 overleg MIC: landelijke geneeskunde organisatie: het bestuur heeft unaniem besloten dat hun landelijke dag volgend jaar over lifestyle zal gaan, omdat meer dan 50 % van alle ziekten in Nederland door gedrag komt.

Wij zijn sprekers en we denken mee over het programma.

geweldig dat medisch studenten preventie op de kaart willen zetten.

een van hen heeft college gehad van Professor Mackenbach.

 

 

 

30-6 Medisch advies Raad AVL/ NKI IKNL: centreren oncologische zorg:

bespreking van succes teleconferentie longkanker: krijgt een cijfer 7,8. Voordeel scheelt een hoop reis tijd, nadeel is nog de technische noodzakelijke ondersteuning en de beeldkwaliteit.

Veel discussie rond oncomonitor versus prestatieindicatoren. Iedereen wordt gek van al het registreren.

 

 

29-6 Maatschapsvergadering Internisten, Maag Darm lever artsen en

longartsen

 

 

28-6 Interview NOS radio 1 : Inhalatietrauma wat is het en wat zijn de consequenties bij op dit moment de ouderen.

 

 

28-6 NoordHollands Pulmonaal Gezelschap Ziekenhuis HIlversum: oa chemotherapie en longkanker: hoe voorkom je infecties,is er consensus over? Nieuwe richtlijn ESMO.

 

commissie kwaliteit: nabespreking berichtgeving Inspectie (IGZ) van calamiteiten. Dit in combinatie met de commissie necrologie geeft overzicht voor verbetering

 

 

27 juni Arti en Amicitiae bespreking met hooggeleerden over aanpak tabaksverslaving Nederland.

 

Contact op Twitter met Yoran Steijn: over zijn boek over de cannabis verslaving, zeer actureel op dit moment. Geweldig boek. Zij onderburen stopten met ons boek Nederland stopt! met roken.

 

 

26-6 uitzending KRO rekenkamer waarin wij de kosten uiteenzetten die roken de gezondheidszorg kost.

 

Het is jammer dat vele kosten niet wordne meegenomen, zoals bv het verlies van mantelzorgers na het pensioen, of oppas oma's en opa's. Alleen de voor de hand liggende kosten zijn berekend. Terwijl er elke week weer een gevolg van roken bekend wordt. Zoals het laatste jaar bv: vaker recidief prostaatcarcinoom, mammacarcinoom, dementie, cognitie achteruitgang, sterk verminderde vruchtbaarheid, sterk toegenomen perinatale mortaliteit. Paradontitis en maculadegeneratie.

 

 

24 juni : specialisten diner op het strand in Wijk aan Zee.

 

Lees de ingezonden column van Jon Zegerius, neuroloog: Geriatriecode cf de DaVinci code hoe de Minister met bezuinigingen omgaat. http://jon.zegerius.net/geriatriecode
 

 

22 juni afdelingsdiner verpleegkundigen, longartsen en cardiologen na fusie cardiologie en longafdeling tot 1 geheel.

 

 

22 juni: vandaag debat over schrappen hele preventie uit basispakket: zowel gevolgen gedrag (stoppen met roken , als dieten en bewegen) als vroege preventie van roken adolescenten. Geen campagnes meer.

De minister van Volksziekten en Tabak kiest voor de maximale vrije keuze, ontkent verslaving, maar is wel bereid de gevolgen van gedrag te betalen: chemotherapie bij longkanker ( 10.000 ieder jaar), opnames 22000 , inhalers, longtransplantatie bij COPD (300.000 patienten) te betalen.

Bariatrische chirurgie wordt vergoed, maar afvallen en bewegen begeleiding niet. Ongewenste infertiliteit bij rokers. Comazuipen bij jeugd.

Liberaal? Abnormaal. Geen kennis epidemiologie.

Kan er een Minister op VWS komen die gespecialiseerd is in Public Health.

 

 

21-6: aanvraag fysiotherapeuten congres motiverende gespreksvoering bij stoppen met roken

 

 

20 juni gesprek met SP

Het is bizar: stoppen met roken uit het pakket,Stivoro als informatie centrum wordt opgeheven, publieks voorlichtings campagnes gevolgen roken stoppen EN er wordt weer volop gerookt in de kroegen omdat Minister Schippers het horecaverbod van haar voorganger gedeeltelijk heeft teruggedraaid. Daarbij heeft zij weer toestemming gegeven om te roken op de schoolpleinen itt wat zij eerder had toegezegd. De accijnsen gaan niet omhoog, plainpackaging is onbespreekbaar. De leeftijd van verslavende stoffen gaat niet van 16 naar 18, ook niet voor alcohol. Op elke straathoek worden sigaretten voor een schijntje verkocht. En ondertussen is de Minister van Defensie consulent van de tabaksindustrie en Elco Brinkman als voorzitter CDA Eerste Kamer adviseur van Philip Morris.

 

Longkanker patienten zijn dood. Het is niet bekend wie er dood gaan aan longkanker. Niemand kent COPD en niemand kent mensen die er aan dood gaan. Het komt door de schaamte, omdat anderen zeggen dat het jouw schuld was. Niemand rept over de verslaving. Alsof het vrije keus is. Kom eens kijken op de rookstoppolikliniek: hoeveel stoppogingen mensen al gedaan hebben. Hoe ziek zij al zijn door het roken. Niemand zou het opnieuw doen, beginnen met roken, Niemand wil dat zijn kind gaat roken.

 

 

 

19 juni: Binnenkort volgt petitie aanbieding door vele gezondheidswerkers.

Het blijkt dat de rokers onder ons (28% ) grote fans zijn van de Minister van VWS. De spindoctors hebben dit van te voren kunnen berekenen. Eindelijk een minister die verweer heeft tegen die ellendige gezondheidsfreaks lijken ze te denken. Als de minister van VWS het uit het pakket haalt zal het allemaal wel meevallen. De tabaksindustrie is dolgelukkig.

 

 

17 juni Eenvandaag uitzending plain packaging met onze medewerking.

Iedereen moet optimaal geinformeerd zijn over de lange termijn risico's van roken. Hoe verloopt die informatie dan vraag je je af nu alle campagnes worden gestopt. Is plain packaging met grote plaatjes over de gevolgen van roken de oplossing ? Het mooie is dat het via het onbewuste verloopt, net als veel reclame. Je hebt geen verweer als je 20 x per dag tegen je lonngkaker gezwel op een pakje zit te kijken. Hoe de tabaksindustrie ageert tegen het voorstel maakt duidelijk hoe effectief zij verwachten dat deze maatregel zal zijn.

 

Het verweer van Roelofs van de sigaretten industrie, afschuwelijk: "wij willen graag zorgen dat kinderen niet gaan roken..." .kijk eens naar de agressieve marketing wereldwijd van de grote tabaksindustrien: maximale inzet op de jeugd. Want zij weten als geen ander: hoe jonger verslaafd hoe langer een klant...zeker in de derde wereld. Het zijn werkelijk maffia praktijken en ik begrijp niet dat je bij zo'n bedrijf zou willen werken. En al helemaal niet als je zelf kinderen hebt.

 

Er zijn heel veel reacties op de uitzending, via Twitter, facebook, sms en mails.

De bezuinigingen volgen zich in hoog tempo op. Dat is slim gedaan: de huisartsen houden zich bezig met hun bezuinigingen, de ziekenhuizen ook. De GGZ en PGB organisaties hebben het daar druk mee. Algehele versplintering van acties tot gevolg. Verdeel en heers van het kabinet. Daar is ontzettend goed over nagedacht.

 

 

 

17 juni mail richting gezondheidscommissie Tweede Kamer over stopzetten alle vormen van preventie op rookstopgebied: opheffen subsidie Stivoro als kenniscentrum en campagnes.

 

 

16 juni: Zwolle lezing voor 700 man zie 14-6. Motiverende gespreksvoering bij overgewicht , gevolgen roken en overgewicht.


 

Aanvraag voor 50 huisartsen lezing waarom een rookstop en hoe een rookstopadvies te geven

 

Aanvraag voor landelijke cardiologen congres lezing waarom een cardioloog zijn patienten verwaarlosst door niet op de juiste manier een rookstopadvies te geven.

 

Aanvraag voor 2 hele dagen over preventie aan tandartsen en orthodontisten in 2012

 

aanvraag voor landelijke dag geneeskunde studenten over welzijn.

 

 

16-6 gesprek met de Bas van de Goor (Foundation) voorheen Olympisch kampioen Volleybal: motiverende gespreksvoering en bewegen. Volgend jaar

19 april: binnenkort afspraak RKZ


 

 

 

 

15 juni: uitzending Eenvandaag :plain packaging en plaatjes: iemand zal de (aanstaande rokers) toch moeten informeren, nu Stivoro wordt opgeheven en alle campagnes worden gestopt.

Nederland is van alle landen toch al het land waarin men het minst is geinformeerd over de lange termijn risico's.

 

Knevel en van de brink: willen aanvankelijk een item over de subsidie stop aan Stivoro,

na veel informatie besluiten ze toch dat er interesantere items zijn dan het roken, so boring.........

 

 

14 juni: Lezing Beatrixtheater Langerhans stichting: 1350 man: huisartsen, dietisten en praktijkondersteuners: waarom komen mensen met overgewicht bij de longarts en hoe voer je een gesprek over gedragsverandering.

 

Met natuurlijk aandacht voor de 4 miljoen rokers waarvan een kwart zijn pensioen niet haalt em forse kritiek op het beleid van de minister van Volksgezondheid.

 

 

 

10 juni: Eenvandaag komt weer filmen, naar aanleiding van het feit dat de Minister van VWS/ economische zaken heeft besloten alle preventie overboord te zetten en alle campagnes te staken.

Iedereen is immers goed genoeg geinformeerd.

En daarom zijn er 4 miljoen rokers waarvan een miljoen zijn pensioen niet haalt. Goed geinformeerd en uit vrije keuze.

 

Geweldig prettig interview: goede vragen en goede luisteraar. Of wij er nooit moe van worden. Van de tegenwerking door het kabinet. Nee, niet echt, we worden dagelijks gevoed door de feiten. En mensen die dood zijn hebben geen stem meer. Daarbij roept de ziekte longkanker en COPD zoveel schaamte op dat niemand zich daar graag aan bloot stelt.

 

 

10 juni Grote advertentie Trouw: namens de grote fondsen, de longartsen vereniging, partnership, vereniging van kinderartsen , KNMG etc.

 

Fel tegen alle bezuinigingsmaatregelen op preventie gebied.

 

 

10 juni: geweldige ontmoeting met belangrijk man. Heeft ons ontdekt en gaat ons helpen. Wordt vervolgd. Ook hij zit stuk op dit kabinet dat alles wat tot afname van longkanker zou kunnen leiden afschiet.

 

Vooraankondiging van het handboek Gynaecocardiologie voor huisartsen, waaraan wij hebben meegewerkt. Hoofdstuk hoe motiveer je vrouwen tot gezond gedrag.

 

 

10 juni: promotie Doranne Hilarius: chemotherapie leidt vooral bij jongere vrouwen tot misselijkheid en braken.

 

Dat is ook onze ervaring bij het geven van chemotherapie. De reden is onduidelijk. In ieder geval is het van belang vooral ook na te vragen of iemand thuis gebraakt heeft en daar bij de volgende kuur rekening mee te houden.

Er wordt wel meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven bij chemotherpaie, maar de behandeling aansluitend marginaal.

 

SBS 6 belt: grote kans om voor een paar duizend euro's 4 minuten zendtijd te kunnen kopen om onze zaak te verwoorden.... prime time 31 juli....

Uitgelegd dat we longartsen zijn , die in onze vrije tijd aan preventie werken, maar geen zendtijd gaan kopen. Beter naar de grote fondsen. En Eenvandaag doet het voor niets.....

 

 

 

7 juni: Lezing waarom een rookstop advies en hoe geef je dat motiverende gespreksvoering longverpleegkundigen regio Kennemerland

 


 

31 mei WHO Wereld anti Tobacco day. We zijn gevraagd naar Nieuwspoort te komen met het partnership vanwege het onwijze besluit van 25 mei van het kabinet/ VWS om het gezondheidsbeleid volledig te richten op bewegen en verdere preventie geheel en al aan het individu over te laten.

 

Veel twitteren over dit onzinnige besluit. Telegraaf heeft vandaag als opening coma zuipen en overgewicht. Niets over wereld anti tabaks dag.

in ieder geval is de hele berichtgeving vandaag vergeven van gedrags gerelateerde aandoeningen, die explosief stijgen, dank zij het ultieme liberale beleid dat van een kortzichtigheid getuigd die onbegrijpelijk is. Althans alleen te verklaren is door machts politiek. Geld en stemmen.

En de invloed van de tabaksindustrie vanzefsprekend, inclusief de lobbyisten.

 

 

31 mei: Stoppen met roken waarom en hoe: Motiverende gespreksvoering verpleegkundigen Noord Holland, Frans Bromet komt filmen


 

Waterland ziekenhuis opleiding van alle verpleegkundigen werkzaam op een longafdeling. Zij hebben dus vooral te maken met COPD en longkanker. Ook zijn er een aantal die de Motiverende Gespreksvoering training hebben gedaan.

Frans Bromet zit wel dicht op je huid. Daat weet je, maar het meemaken is toch iets anders. Bij het verkleden naar een rookster in panterprint en ugs staat hij er boven op. Waarom doe je dit nu, leg eens uit. We zijn ergbenieuwd naar het resultaat.

 

 

26 mei uitzending AT5 21.30 waterpijp zie 254 mei.

 

 

24 mei: opnames AT5 over risico's waterpijp en appeltjes tabak: risico is als jongeren gaan roken zij heel snel verslaafd raken aan nicotine.

 

Meer dan 50 % van de jongens van 16 heeft er al ervarig mee. 1 uur shisha gelijk aan een pakje sigaretten. Nicotine verhoogd in je bloed. Gemaskeerd door heerlijke zoet en smaakstoffen en de bevochtiger en afkoeling door het water maakt dat je heerlijk kunt lurken aan de pijp. Los van de verslaving liggen allerlei infecties op de loer, zoals eeen herpes, verkoudheidje of erger tbc...

 

 

 

23 mei implementatie richtlijnen NSCLC en SCLC : longkanker landelijk:

update over de volledige diagnostiek en behandeling.

Deze dag is mogelijk gemaakt door de tabaksindustrie

 

 

21-5-2011: VNVA: MWIA. congres, women on the move, Lezing internationaal vrouwen congres motiverende gespreksvoeringin smoking cessation, role play included.


 

Vrouwelijke artsen uit de hele wereld, Ghana, Thailand, Equador etc. Wij sluiten af en het is een groot succes. Of we niet mee moten doen op TED X Health wat dit jaar in Maastricht werd gehouden. De dag wordt geopend door Emile Aarts Vice President van Philips Research. Hij houdt een waanzinnig inspirerende lezing over ambient intelligence. Hij is blij verheugd dat we twitteren en de social media gevonden hebben. We wisselen gegevens uit, we zullen zien.

 

Tijdens de lunch ontmoeten we vele bijzondere vrouwelijke artsen, zoals Anna Hinze die als psychiater al jaren bezig is met de balans en coaching in ieders leven. Wij zijn met ons werk ook coaches geworden, systeem coaches. Door toestemming te vragen om over een bepaald gedrag te praten verhoog je de status van je patient. Die midddag is de postbus vol met wetenschappelijke onderbouwing van wat wij doen.

 

 

 

20-5 derde keer Haamstede cursus voor Zeeuwse huisartsen in Maastricht: waarom een rookstop en hoe geef je dat advies. Vorige twee keer zeer groot succes en heel goede beoordelingen.

 

Weer een geweldige groep huisartsen, wij zijnhekkensluiters van een week bijscholing. Het oefenen met de MI gaat heel goed. De gastvrijheid en de bediening zijn gewelwdig in kasteel Vaeshartelt

 

 

18 mei: Frans Bromet en Olivia Bruning: interview voor gesprek de Aanpakkers: prime time september. Bijzondere voorgangers hebben we.

 

Dr Frank vraagt of me willen dicussieren op het forum over de wel of niet bemoeienissen van de overheid met life style ziekten.

 

 

15 mei 2011: aanvraag ACTA Amsterdam tandartsen en mondhygienisten lezing en workshops 2012! Mooie voorbereidingstijd.

 

Vandaag wint Ajax, natuurlijk omdat Johan Cruijff tegenwoordig daar weer werkt....wij zijn hem nog steeds dankbaar dat hij wilde meewerken aan ons boek Nederland stopt! met roken.

We maken de nieuwe lezing voor de meer dan 1500 aanwezigen voor de Langerhans lezing af. We passen de nieuwe pruiken en downloaden nieuwe filmpjes.

 

 

mei 2011: aanvraag landelijke bijscholing cardiologen congres: waarom en hoe een rookstopadvies te geven. Hoera, eindelijk.

 

mei 2011: absurde discussie van extreem liberalen uit de VVD: preventie kost alleen maar geld, dus niet doen. Rookstop en bewegen kost geld, dus uit het basispakket.

 

Wat een aperte onzinnige mening, niet gebaseerd op feiten.

Ten eerste hoeft preventie helemaal niet duur te zijn: wat wetswijzigingen en politieke moed kan heel veel opleveren. Veel meer dan zinloze dure campagnes. Zet alle gezondheidswerkers in die leven van de gevolgen van ongezond gedrag.

Ten tweede worden de kosten van de gevolgen van ongezond gedrag extreem beperkt weergegeven op basis van oude cijfers. Om maar een voorbeeld te noemen: de gevolgen van roken voor de fertiliteit, maculadegeneratie en verlies van een miljoen mantelzorgers voor het pensioen wordt voor het gemak buiten beschouwing gelaten.

En al helemaal wordt er niet gesproken over het enorme verlies van kwaliteit aan leven: een kwart van de 4 miljoen rokers laat veel mensen in verdriet achter. Vele rokende overlevers na hartaanval en hersen infarct door het roken zijn er ellendig aan toe.

De groep van 500.00 COPD patienten zijn vaak benauwd.

40 % van alle kankers door roken, slechte kwaliteit van leven.

En als laatste: de tweedeling in de maatschappij door ongezond gedrag is niet eerlijk. Dat is geen vrije keuze.

En nu wil ik het woord van betutteling helemaal niet meer horen, schaf dan ook maar de bromfietshelm, de rode stoplichten en de veiligheidsriem af.

 

 

 

13 mei aanvraag ACTA quality Practice bijscholing in 2012 Preventie, onderkennen en ondervangen van risico's. (naar aanleiding refereeravond ACTA 2009 paradontologie):doen!

 

Tandartsen en mondhygienisten zijn bijzonder goed in de preventie en zij bereiken ook een groot en jong deel van de samenleving. Daarbij accepteren hun clienten een rookstopadvies heel snel: de tandarts ziet immers direct de bruine aanslag, de paradontitis en ruikt het. We hebben al vele mondhygienisten geschoold in het waarom en hoe van de rookstop adviezen.

 

 

15 mei: ontvangst derde druk Motiveren kun je leren: steviger lay out, prachtig.

 

15 mei Astrid Engels veiling schilderijen Amsterdam: ook zij kreeg ons boek Nederland stopt! met roken.

 

 

9-16 mei kliniekweek: heel veel longkanker en metastasen, pneumothorax en COPD.

 

mei 2011: we gaan voor de luister CD hoe te stoppen met roken op de motiverende wijze: voor in de auto, dyslectici, analfabeten. en liefst vertalen in het Turks en Arabisch.

en de scheurkalender komt in 2013!

 

 

12 mei Dag van de zorg RKZ, wordt besloten door Remco Claassen, de multigoeroe en grote vriend. Top 1 managements trainer in Nederland.

 

 

12 mei: interview Radio Beverwijk in de avond door Hester : gewichtsconsulente: studeerde gezondheidswetenschappen en psychologie.

Heeft onze beide boeken goed gelezen, mooi gesprek. Een aanrader als je last hebt van overgewicht. Z e komt zelfs naar je toe.

 

 

10 mei: voorbereiding Noord Hollands Longarts avond NPG : thema: vaccinaties (griep) rond chemotherapie bij longkanker, profylaxe bij chemotherapie.

 

 

10 mei: AZ stadion: longartsen Alkmaar over longkanker zorgpad voor huisartsen : wijwerken intensief samen met Alkmaar dus wij zijn ook genodigd.

 

 

29-4 Koninklijke onderscheiding Ron Hopman, pastor RKZ: aangevraagd door longartsen omdat hij zoontzettend veel doet voor de terminale patient. Van palliatieve zorg, tot signalering, begeleiden, verzorgen uitvaarten. Dag en nacht in huis als iemand overlijdt om ook de familie op te vangen. Enomdat bij ons op de afdeling heel vaak mensen overlijden aan terminaal longkanker en CODP hebben onze patienten hem heel vaak nodig.

 

 

23-4-2011 NTVG weekboek deel 2: rookstoppolikliniek opzet RKZ : 4 miljoen rokers, 80 % wil stoppen, 1miljoen stoppogingen elk jaar, 95 % faalt.

 

Bijval artsen weekboek NTVG

 

 

 

20-4 Maastricht: scholen huisartsen waarom en hoe een rookstopadvies.

Haamstede cursus deel 2.

 

 

16 april NTVG deel 1 van weekboek, longarts met een missie

 

16 april AMC UVA hoe zit onderwijs eerste jaars geneekunde studenten in elkaar?

 

 

15-4 scholen cardiologie verpleegkundigen Medisch Centrum ALkmaar van 10- 1600: waarom en hoe je een rookstopadvies moet geven. Motiverende gespreksvoering met pruiken en rollen spellen. Groot succes.

 

15-4 afscheid huisartsen duo de Swart en Sleutelberg. Mooie lezing Prof Voorn: arts : generalist, continuiteit, ken zijn context. (genogram)

 

Nu al meer dan 1100 aanmeldingen Langerhans juni 2011.

 

 

4-4-2011: Cilly Dartell SBS 6 Hart van Nederland zegt medewerking aan zesde druk Nederland stiot! met roken toe

 

4-4-2011: aanvraag training mondhygiënisten, preventieassistenten en tandartsen

 

 

1-4 artikel Pulmoscript- tijdschrift longartsen over aanbieding van ons manifest aan Minister Schippers en over onze Topics training door Professor Robert West en MI trainer Melanie vd Hoeven. (GSK).

 

 

31-3-2011 NTVG : 4 x column schrijven over ons project: groot bereik onder alle artsen. Mooi!


 

1 april artikel longaanval voor ledenblad astmafonds herzien

 

Longforum astmafonds: vragen beantwoorden.

 

 

31 maart Stivoro mede namens VWS: inspirational conference.

welke adviezen worden definitief omarmd: vieze plaatjes, accijnsen omhoog, verkooppunten omlaag. Je kan van alles bedenken, maar als de minister het niet wil dan gebeurt er NIETS.

 

31 maart: aanvraag Beatrix Theater 1500 apothekers en apothekers assistentes. Daar staan we ook weer voor 2000 man in juni voor de Langerhans stichting. (diabetes).

 

 

28-29-30 maart European Conference Tobacco or Health 2011 Amsterdam

Nederlands Kankerfonds (Association of European Cancer Leagues)en Stivoro


Krasnapolsky Amsterdam

Heel veel geleerd en getwitterd.

Nederland doet het ronduit slecht. USA , Canada en Australie hebben cijfers rond de 11-12 %. Wij zitten bijna op het drievoudige.

Door de politieke liberale tegenwind. Doordat de fondsen te weinig focussen. Door het uitkleden van publiekscampagnes. Door de afname van awareness rond gevolgen van (mee) roken. En bovenal de agressiviteit van de tabaksindustrie.

In Nederland is het aantal films waarin heel veel gerookt wordt extreem hoog.

In Amerika is het zo als er in een film gerookt wordt is die sowieso 18 +.

In de MRI is bewezen dat zien roken doet roken. Er is een dosis respons relatie.

 

 

Twan Huijs , Stanton Glantz en Rob West zijn een geweldig trio. Twan kan goed luisteren en ondervragen. Els Borst vertelt over haar tijd toen zij minister van gezondheid was. Toen woei er wel een heel andere wind door dat departement.

 

We hebben een mooie groep rookstopcoaches : Trudi Tromp Jellinek, Roos Blom Slotervaart, Yvonne van Loosbroek Spaarne ziekenhuis en Pauline Haasbroek RKZ. We gaan elkaar vaker zien.

 

Met Alfred Sachs huisarts en Maarten Kuete kinderarts overleggen we ook hoe de rook awareness meer te laten landen. bij de artsen.

 

 

 

28 maart Miro innovation in smoking cessation United Kingdom vs the Netherlands Professor Onno van Schayk, Maastricht University, , Dr Niels Chavannes. Professor Public Health and Primary Care LUMC

 

 

23 maart Maastricht : bijscholing huisartsen waarom en hoe je een rookstop advies moet geven. De Haamstede cursus. In drie dagen vrijwel alle Zeeuwse huisartsen bereikt.


Op een prachtige locatie met een geweldige groep huisartsen vertellen wij waarom elke gezondheidswerker een rookstopadvies zou moeten geven. En aansluitend met onze pruiken van de Albert Cuyp laten we zien middels een hoe niet, hoe wel je dat middels motiverende gespreksvoering kunt doen.

Na een eerdere sessie voor 200 artsen vroeg iemand: vertel nu eens, wat doen jullie nu echt in het dagelijks leven.....

Hij kon niet geloven dat longartsen iets aan preventie zouden doen. En al helemaal niet iets aan communicatie.

 

Gevraagd door NTVG om een 4 wekelijks NTVG column te schrijven.

 

 

18 maart : Medisch Centrum Alkmaar : waarom en hoe een rookstopadvies.


afdeling cardiologie van 10.00 tot 16.00

Groot succes, dynamische groep.

 

 

18 maart Hein Vergeer opent Academie voor Leefstijl en gezondheid. Post HBO oppleiding voor leefstijlcoaches. Wij zijn gastdocent

 

 

12 maart interview voor HIV vereniging over de rol / doel. van de arts op Twitter. Fred Verdult van Volle Maan.

 

 

11 maart Successen van preventie : Professor Johan Mackenbach, Professor Louise Gunning, e.a.boekpresentatie over preventie (dr Mackenbach) met aanbieding aan de Minister van VWS, Rotterdam

 

 

9 maart: ABCOPD events met Cilly Dartell (Hart van Nederland- SBS 6 en COPD patienten) en Fred Verdult- Volle Maan. Alfred Sachs als huisarts.


 

Deze dag wordt besteed aan meer begrip tussen huisartsen, longartsen en praktijkondersteuners over de zorgstandaard COPD. Wij vinden de standaard veel te reactief wat betreft longfunctie meting bij rokers. Wij zien mensen vaak als nieuwe patient in een vergevorderd stadium van hun COPD.

 

Het is waanzinnig inspirerend. Bureau Volle Maan heeft er echt iets bijzonders van gemaakt. In het PLantage cafe naast Artis. Cilly Dartell is een sprankelende vrouw met een enorme hoeveelheid energie: zij vertelt hoe moeilijk zij kon stoppen met roken en over haar COPD. Zij interviewt samen met Fred de genodigden. Er zijn filmpjes van allerlei soorten COPD patienten.

Een CODP patient met zuurstoffles is life aanwezig. Joost vd Burg uit Wassenaar die zich maximaal inzet voor de COPD er. Geweldig.

 

COPD: focussen op wat je nog wel kan. Er is maar 1 moment va vrije keuze en dat is het moment van je eerste pakje sigaretten.

 

Alfred SAchs onze grote vriend, huisarts en werkzaam aan het Julius centrum legt uit dat zijn patienten kunnen kiezen voor de zilveren of gouden behandeling. Als zij zelf niets aan hun gedrag veranderen krijgen zij zlver: goede controles en behandeling.

Gaan zij voor goud, dan stoppen zij met roken en gaan ook meer bewegen. Deze mensen worden dan naar de dietist, de fysiotherapeut en evt verder verwezen. Effectieve benadering.

 

 

9 maart interview met Bettina vd Kar voor het ledenblad van het astma fonds over exacerbaties van astma.

 

 

 

7 maart sollicitatie thorax (longkanker) chirurg Medisch Centrum Alkmaar

 

 

 

 


4 maart KRO de Rekenkamer: alle kosten van roken. Hier hebben wij ook aan meegewerkt. Mooi programma, indrukwekkend aantal cijfers, flitsend.

 

Maar wat echt heel jammer is, is dat de kosten van verlies aan Kwaliteit van leven niet zijn meegenomen. Ook niet de kosten van het verlies aan mantelzorgers: vroegtijdig of gewoon te beroerd. (daly's) Uiteindelijk valt het economisch gunstig uit voor de rokers: want een dode roker maakt geen kosten meer. Alsof oudere mensen alleen maar kosten plaatjes zijn. Als je langer gezond ouder wordt kan je nog veel bijdragen. Gemiste kans.

 

 

3 maart Prevent Diabetes zorg huisartsen en praktijkondersteuners: motiverende gespreksvoering, stoppen met roken.


 

Na ons werk in het ziekenhuis rijden we voor de avond sessie naar Maarssen.

100 praktijkondersteuners en huisartsen. wij eindigen de dag met een lezing over waarom iedere gezondheidswerker een rookstopadvies moet geven.

We eindigen dan met een voorbeeld hoe niet hoe wel. De een is de arts , de ander de patient: dit keer een patient die rookt na 2 teenamputaties.

Zeer enthousiast publiek.

 

Mooi stuk van Ben Crul in Medisch contact over preventie

 

Ook KNMG gaat zich met preventie bemoeien. Denk aan de Daly's: rookpreventie verreweg meeste inpact.

 

 

2 maart lezing palliatieve sedatie Rode Kruis Ziekenhuis: longartsen hebben verrweg het meest te maken met palliatieve zorg binnen het ziekenhuis. Omdat veel mensen overlijden aan longkanker en COPD op onze afdeling. Wij maakten dan ook de protocollen delier, pijn en palliatieve sedatie in het ziekenhuis.

OOk het protocol RKZ euthansie en de code afspraken rond wel of niet beademen zijn van onze hand.

genezen kunnen wij weinig mensen. De 5 jaars overleving van longkanker is nog altijd maar 15%. En al 50 jaar hetelfde.

 

 

19-2-2011 Rene Bernards uit ons stichtings bestuur en moleculair bioloog stelt in de Elsevier dat er overall in de prognose van kanker geen vooruitgang is geboekt, geheel en al door het roken.

 

19-2 stuk in Parool dat in alle kroegen in Amsterdam weer gerookt wordt, zonder enige controle of boete. Een controle één keer in de paar maanden.


Terug bij af. Wat een stupiditeit van VWS.


 

19-2-2011: NRC: waanzinnig en onwetend stuk over Holy smoke.Lijkt wel van de vorige eeuw. Alle gedachtekronkels worden waarheid: dat je er rustig van wordt ( rokers zijn vaker gestresst, vaker angst en paniek stoornis, ontwenningsverschijnselen voelen aan als stress), dat het van alle eeuwen is ( vroeger rookten sommige mensen soms als ritueel. Dan onstond er geen nicotine verslaving, vanaf de tijd dat de sigarettenindustrie sigaretten ging fabriceren en additieven gingen toevoegen ontstond de verslaving en linaire toename van het aantal longkanker patienten zo'n 20 jaar later). Dat het een meditatief moment is: 72 % rookt niet, mediteren gaat heel goed zonder rook.)

Niemand ziet de gevolgen, een kwartgaat dood voor zijn pensioen. 1 miljoen rokers dus in Nederland. Als mensen te horen krijgen dat zij longkanker hebben of COPD, keelkanker of blaaskanker, dan zijn ze zo rustig niet meer.

Adem in , adem uit, alleen met nicotine word je daar rustig van.

WAT EEN ONZIN.

Wij hebben ook nog wel hele oude plaatjes van rokende dokters die reclame maakten voor tabak. Maar dat is zo achterhaald.

Het feit dat het wetenschappers zijn en niet meer roken moet overtuigen....

 

Voorpagina NRC: 3 pagina's worden door RIVM/ NRC gewijd aan een mogelijke relatie tussen kippenvlees eten en jaren later ontstane antibiotica resistentie.

Als het RIVM zich eens bezig gaat houden met de grote getallen.

 

 

17-2 2011 gesprek met de burgemeester van Hoorn over rookbeleid jeugd.


Wordt vervolgd. Zij hebben iig op drankgebruik voor 10 gemeenten successen geboekt. Hij is een stuk minder pessimistisch dan wij.


 

Hij zegt het is toch verdrietig dat als je kinderen met zoveel liefde opvoed, je ze dan zo in de steek laat als ze adolescent zijn. (Liefdevolle?) verwaarlozing. Gemakzucht. Geen grenzen stellen. Kinderen hebben recht op grenzen. Zelfs de liberalen viden dit.....

 

 

16-2-2011 Pfizer Pers prijs uitreiking.

 

Waar wij het niet mee eens zijn is het feit dat door een aantal journalisten de tabaksindustrie op één lijn wordt gezet met de farmaceutische industrie.

De intentie van de tabaksindustrie is zoveel mogelijk mensen in een zo kort mogelijke tijd verslaafd te maken aan nicotine. (zie hun marketing strategien in ontwikkelingslanden) om daar zo rijk mogelijk van te worden. Een product waaraan een miljoen gebruikers in Nederland voor zijn pensioen overlijdt.

De farmaceut wil ook geld verdienen. Maar niet ten koste van een miljoen vroegtijdige doden.

Artsen willen ook geld verdienen aan de zorg. Zijn wij dan ook, omdat wij mensen behandelen die ziek zijn geworden door het roken, immoreel bezig?

Misschien wel , als je werkelijk niets aan preventie doet.....

 

Lezing door ons : beeldvorming media roken erg eenzijdig: bekrachtigen alle irreele cognities , zonder dat zij de andere kant laat zien. Geillustreerd met vele kranten voorbeelden.

Journalisten/ redacties die zelf roken plaatsen dit soort koppen vaak in de krant.

Zelf vertroebeld door de gedachtekronkels. Zonder opzet.

 

Wanda Kanter

 

 

 

Joris Luyendijk genomineerd: artikel over Hans Hillen die stiekem lobbyde voor de tabaksindustrie en niemand kon het wat schelen.

.

En Cathelijne Elzes van Ouders van nu: de rokende longarts die een kindje wil.

 

Ben Crul hoofdredacteur is voorzitter van de jury. Hij was in het verleden de man die de Marlboro man bij het LUMC ging inpakken en elke dag het licht ging uit doen. Hij complimenteert ons met het overnemen van het stokje.

 

Ben Crul

 

 

 

Frans Bromet en Raoul Heertje filmen. Niet zozeer om het roken, maar om het thema de "prijs"" als pilot te belichten......

 

Cammu, de gynecoloog wint de prijs.

 

 

 

14-2-2011

 

contact huisartsen Noord Nederland voor september 2011

 

contact maken You tube filmpje voor preventie jeugd.

 

Barleus gymnasium over roken scholieren

 

Overleg met Dr Frank, internist. Veel overeenkomsten. Afvallen en dieten is duidelijk sexier dan stoppen met roken. Als je slanker wordt kan je nieuwe kleren kopen, word je aantrekkelijker gevonden. Als je stopt met roken ligt je winst wat verder weg en is minder zichtbaar voor de omgeving. Het is een vorm van beleggen. Je wordt in stilte rijker, en je leeft waarschijnlijk een jaar of 10 langer. Maar ja, garantie geeft niemand, je kan ook nog zomaar worden aangereden.

 

Mail van iemand die beide boeken heeft aangeschafT; Lekker slank met Dr Frank en Nederland stopt! met roken: en nu komt hij niet aan. Mooie combinatie.

 


 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2960181-5/fulltext editorial

waarin Lancet de moordende tabaksindustrie beschrijft, selling, addicting and killing.

Dit ivm jaarcijfers die het goed doen van Philip Morris.

 

De Leef 950.000 oplage huis aan huis en in alle sevice apotheken. Mooi interview over roken en motiveren tot stoppen met ons boek in de aanbieding.

 

 

10-2-2011 interview COPD patiente over ernst klachten en werken. Wegener groep Martine Boelsma

 

alcohol onder de 16 jaar beboeten bij gebruik, voorstel kabinet. Alle verslavende stoffen onder de 16 beboeten?

 

 

 

27-1-2011 Persbericht voor Pfizer pers prijs : genomineerden oa Joris Luijendijk en Ouders van NU.

 

 

22-1-2010 voorbereiding hoofdstuk Gynecaecardiologie: het hoofdstuk over motiverende gespreksvoering.

 

voorbereiding Pfizer pers prijs lezing

 

voorbereiding stuk in de Pulmoscript: lijfblad van de landelijke longartsen vereniging de NVALT

 

Alle kranten: artikel dat Minister Schippers overweegt de schoolpleinen rookvrij te maken op advies van de stichting rookpreventie jeugd.

 

Zeer veel reacties uit het hele land op ons manifest.

 

Arttikel in DIABC: zorgwijzer voor kinderen en jongeren met diabetes

 

Interview met Funx Radio

 

 

19-1-2011 Aanbieden manifest aan minister Edith Schippers, minister van volksgezondheid, samen met bestuursleden. Aansluitend achter gesloten deuren gesprek met de Minister. Het is een prettig gesprek


 

Eenvandaag gaat mee vanaf vertrek uit Amsterdam. Eenvandaag zal aanwezig zijn samen met de VARA van Radio 1 bij het aanbieden van het manifest

 

Persconferentie druk bezocht. Ook medewerkers van de tabaksindustrie

 

aanwezigen in Nieuwspoort: pers en een aantal man van Philip Morris en van de Stichting Sigaretten industrie

 

 

 

18-1-2011: groot interview JAcob van der Meulen Noordhollandsdagblad over manifest

 

interview Radio Noord Holland

 

 

 

14-1-2011 Oratie professor Marc Willemse: hoogleraar tabaksontmoediging

 

verspreiding persuitnodigig uitreiken manifest.Mail , facebook en twitter

Door VWS wordt vooralsnog bij nader inzien afgezien van pers.

Eenvandaag en Radio Ingelicht.

wordt vervolgd.

 

 

14-1-2015 aanvraag opening congres 250 praktijkondersteuners op ludieke wijze.

 

verzoek eind sessie in mei lustrum congres vrouwelijke artsen Nederland

 

13-1-2010: opnames KRO kosten van roken opnames Rode Kruis Ziekenhuis

 

 

13-1-2011 derde bijeenkomst opleiding landelijk rookstopcoaches Rode Kruis Ziekenhuis- Beverwijk (door professionals van Stivoro, door onze rookstopcoach Pauline Haasborek georganiseerd.)

 

13-1-2011 Verzoek bijscholing huisartsen Twente

 

13-1-2011 verzoek bijscholing huisartsen Noord Holland Noord.

 

12-1-2011 Bezoek aan grootste werkgever in de regio: Hoogovens/ Corus/ TATA steel

 

12-1-2011: Longen kinderen beter dankzij minder meeroken (alle pers en RTL)

 

11-1-2011 Onze rookstopcoach Pauline Haasbroek geeft lezing in Opmeer. Wethouder aanwezig, veel applaus.


 

11-1-2011: groot interview in de Praktijk het blad van de Praktijkondersteuner.

 

11-1-2011 longarts Medisch Centrum Leeuwarden, Dian Visser hoofd opleiding Leeuwarden en Marlies Otten Learning Solutions- PAT uit Tilburg bezoeken ons om het ontwikkelen van een leeromgeving: combinatie groeps processen met in de virtuele wereld contact, facebook en twitter. wij willen graag meewerken. Mooi product

 

11-1-2011: Theodor Holman is gestopt met roken. Prachtige column in Parool. Hij doet dat voor zijn aanstaande kleinking.

 

 

8-1-2011 Hadassah de Boer wil graag stoppen met roken (Parool).)

 

 

OSAS: obstructief slaap apnoe syndroom: neemt toe bij rokers, adipositas en alcohol. Een ware epidemie is een feit.

 

 

8-1-2011 uitzending eenvandaag 1815, kijk op gemiste uitzending. Hans Hillen en Laurentien Brinkhorst (laurentientje nicotientje hebben bloed aan hun handen.)

 

 

4 tot 6 -1-2011 opnames eenvandaag : dubbelportret wordt enkel portret door prive omstandigheden. Wordt uitgezonden 8-1-2011


 

4-1-2011 groot artikel Trouw waarin ons project uitgebreid genoemd wordt.

 

verpleeghuis: nieuwe opname patiente met dementie: de verpleegkundigen worden om de 5 minuten opgepiept door patiente omdat zij wil roken. Haar kleding zit onder de brandgaten, dus zij mag alleen roken onder toezicht.

 

In andere landen mag er gewoon niet gerookt worden in en om zorgistellingen. In Australie krijgen dementerenden en psychiatrische patienten nicotinepleisters voor de lichamelijke afkick verschijnslen. En dat werkt. In Nederland waar iedereen een diep respect heeft voor de roker wordt er dus tijd uitgetrokken om mensen onder supervisie door te laten roken. Basisbehoefte blijkbaar.

 

Onderweg op de snelweg komt er van rechts met 100 km per uur een dronken automobilist de vangrail in. Het scheelt niets en wij zijn allen dood. Het is 18.00, de bestuurder komtuit zijn auto. De benzine lekt eruit, en hij steekt midden tussen de benzine een sigaret op. Dan is het moment om directief te zijn.

 

Hij heeft pijn op de borst. Als ik hem later beluister met mijn stethoscoop en hem vraag door de mond te ademen ruik ik zijn kegel. Zijn vrouw bevestigd dat haar man veel gedronken heeft. De ambulance arriveert. Ik denk alleen nog maar aan hoe belangrijk de impulscontrole is. Je bent zo dood.