Nederland stopt met roken

Stichting Rookpreventie Jeugd

'Als je niet begint, hoef je ook niet te stoppen'

 

Begin 2009 hebben Pauline en Wanda de 'Stichting Rookpreventie Jeugd' opgericht.

 

Doel van de stichting is voorkomen dat jongeren gaan roken. Alleen als jongeren niet meer gaan roken kan het rookprobleem worden opgelost.

 

Waarom
• Ieder jaar sterven 19.000 mensen in Nederland aan door roken veroorzaakte ziektes.
• Ieder jaar sterven 9.000 mensen aan longkanker ten gevolge van roken of langdurige blootstelling aan tabaksrook
• Roken doodt wereldwijd meer mensen dan tuberculose, HIV/AIDS en malaria samen.
• 80% van de rokers is begonnen te roken tussen het 11e en 18e levensjaar

• Nederland loopt achter in de westerse wereld op het gebied van rookpreventie


 

Wat

• Jongeren bewust maken van de gevaren van roken
• Toegankelijkheid Tabak beperken
• Opvoeders meer bewust maken van de gevaren van roken en hoe leren hoe ze kunnen bijdragen aan preventie.

 

Aanpak

- De jongeren bereiken via hun eigen media (filmpjes, internet) doel: bewustwording en gedragsverandering
- Lobby om rookwaar minder beschikbaar en uit het zicht (schoolpleinen) te krijgen.

- Het terugbrengen van het aantal verkooppunten, weg uit supermarkten, tankstations en boekwinkels alleen gespeciliseerde tabakswinkels
- Opleiding rookpreventie (professionele) opvoeders

- Leeftijd waarop rookwaar mag worden gekocht verhogen van 16 naar 18

- Sterke verhoging van de accijns tabakswaren tot minimaal een verdubbeling van de huidige winkelprijs.

 


 Als u ons werk wilt steunen kunt u donaties overmaken op:

 

39.01.86.511

Ten name van:

Stg. Rookpreventie Jeugd

Vossiusstraat 27hs

1071 AG Amsterdam

KvK 34333760

Bank Triodos Bank

Klik hier door naar Stichting Rookpreventie Jeugd