Nederland stopt met roken

CV Wanda de Kanter

Naam : De Kanter-Koppenol
Voornaam : Wanda
Geboorte Datum : 4 mei 1959
Geboorteplaats : ‘s-Gravenhage
Burgerlijke staat : Gehuwd, 3 kinderen 

 

 

Opleiding

 

1965-1971 Lagere school: Brunei, Sudan, Den Haag , Sarawak

1971-1977 Middelbare school: Maerlant Lyceum, Den Haag (1971-1974 internaat Renswoudehuis)
1977-1984 Studie Geneeskunde: Universiteit van Leiden, LUMC
1984-1987 Opleiding Interne Geneeskunde Groene Hart Ziekenhuis - Gouda
1987-1990 Vervolgopleiding longziekten: VUMC Amsterdam

 

Werkervaring

1990-1993 Longarts Chef de Clinique: VUMC Amsterdam

1993- 2013 Maatschap Rode Kruis Ziekenhuis(RKZ) Beverwijk: algemeen ziekenhuis met topklinisch Brandwonden Centrum. Maatschap internisten, cardiologen, maagdarm leverartsen en longartsen, inclusief opleiding arts assistenten en coassistenten. 

 

2013- heden werkzaam als longarts  Antoni van Leeuwenhoek , Amsterdam

 

 

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam 2013-

Stuurgroep expertise centrum ondersteunende zorg 2013-
Bestuur Medische staf 2014-
Supportive care team 2014-
Commissie Code Beleid: 2013-

Huisartsen overleg 2014- 

Rookstop integreren in oncologische zorg 2013-

 

Longkanker Informatie Centrum vraag en antwoord 2014-

Ad interim Bestuur Longkanker Nederland (Leven met Kanker)-2014-

Raad van Toezicht Fight Cancer

Stichtingsbestuur Positive Health (Machteld Huber)

 

2015: lid van IASLC : International Asscociation Lung Cancer tobacco 

Voorzitter Stichting Rook Preventie jeugd -2009 -

(tabaknee , rookalarm, analyse WHO FCTC 5-3 ) 
 

 

 

 

 1993-2013 RKZ : Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk 

 

 1996-2006 Voorzitter Medisch Ethische Commissie :


protocollen euthanasie, palliatieve sedatie, behandelbeslissingen rond het   levenseinde:   Moreel Ethisch Beraad op afdelingen, inclusief Brandwondencentrum, document  hoofdbehandelaarschap, dysfunctionerende specialisten.


 1998-2000, 2003-2006: Palliatieve commissie
 IKA Redactie zakboekje voor de huisarts: Palliatieve Zorg 1997, 2001
 2006-eind 2007 Stafbestuur RKZ

 2006- heden Commissie Kwaliteit
 2006-2009: klachtencommissie ongewenst gedrag
 

2000-2013 Commissie Medical Audit  MIP/ DIM  commissie, necrologie commssie

 

2009 -2013 Commissie  Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS):  training: appraisal and assessment februari 2009
 

2010- 2013: commissie Calamiteiten (inspectie).

 

NPG 2006-heden -Bestuur Noord Hollands Longartsen gezelschap (NPG)

 

FCA 1993-heden -Longartsen gezelschap  en dienst samenwerkings groep Amsterdamse ziekenhuizen

 

 

 

 

Prijzen:

Dappere dokter 2014- KNMG Amsterdam

 

Vrouw in de Media award 2014, 2015 Winnaar 

http://www.vidm.nl/profiel.php?pid=64&detail=persberichten

 

 

Muntendamprijs KWF 

 

februari 2010: ENQ award voor de beste Nederlandse behandelaar van  tabaksverslaving

Mednet TOParts 2009

 

Novartis jury tot 2008:  bevlogen longartsen van het jaar 

 

CAN: Clean Air now: niet roker van het jaar 2009

 

2013/ 2014 : prijs op World Lung Cancer congres Sidney : voor TED X talk replacement smokers van de Roy Castle Lung Cancer Foundation

 

2014 Spinaward Rookalarm voor Pool Worldwide

 

 

http://www.vidm.nl/profiel.php?pid=64&detail=persberichten

 

 

Organisatie symposia 

 

Euthanasie symposium voor ziekenhuis
Beslissingen rond het levenseinde- voor ziekenhuis en exclusief voor het Brandwonden Centrum.
Astma : transitie van kinderarts naar longarts of huisarts?
Palliatieve zorg voor ziekenhuis en huisartsen
Astma en COPD voor patienten.
OSAS voor patienten april 2009, 2010, 2011, 2012

2012: ontwikkelen folder beslissingen rond het levenseinde

2013 / 2014 meewerken aan symposia kanker, roken en revaldatie


Publicaties/ Voordrachten

 

MRI Lungcancer to assess resectability - (Golding/Koppenol) ERS Londen-1990
The Efficacy of Nd Yag lase in central airways obstruction (Koppenol /Suetdja)- ERS Londen 1990
The Value of Tl Spect in clinical resectable NSCLC (Koppenol/Teule) ERS Berlijn 1991
Longchirurgie symposium: preoperatieve risicobepaling (Koppenol) Amsterdam
ND YAg Laser under local anaesthesia- (Sutedja/ Koppenol) Respiration 1991
Assessment of Sleep Complaints- (Van Kralingen, Koppenol) Somnology 1997
Assessment of Sleep Complaints- (Van Kralingen, Koppenol) Respiration 1997

Stichting Kind en Brandwond ouders slachtoffers Volendambrand,
NSCLC voor datamedewerkers IK centra, oncologieverpleegkundigen

3-10 voordracht astma COPD Stoppen met roken integrale longgeneeskunde

KWF lustrum: Kanker in de RAI: voordracht longkanker voor patienten. RAI 1999

2013 : NTVG commentaar meta analyse chirurgie en roken

2014 pharmaceutisch weekblad roken en metabolisme jan 2014, Gezondnu, Eeenvandaag over zin en onzin CT screening rokers. J/M roken en pubers

Wintersympoiusm Gent, BTOG UK 2013/ 2014: cancer and smoking

2014: lecture summer addiction course UvA nicotine addiction 

 

 

Andere activiteiten

2005 12 delige televisieserie Onder Specialisten de AVRO- Nederland 1
(inclusief DVD) met Pauline Dekker (Ireen van Ditshuijzen)

2008 publicatie : Nederland stopt! met roken. Presentatie tijdens 100 jarig

bestaan longartsen vereniging NVALT, 2012 : negende  druk 40.000 verkocht

 

2009 : meewerken aan Minister of Tobacco Zembla

 

2009: aanbieden manifest met duizenden handtekeningen aan Minister Schippers, Nieuwspoort 

 

2010: publicatie : Motiveren kun je leren, het handboek voor gezondheidswerkers

 

2011: luister CD: Nederland stopt! met roken ( ingesproken door ons op de motiverende manier)

 

2012; scheurkalender: Nederland stopt! met roken

 

2012: Captains of Medicine 12 interviews top specialisten interview

 

2013  Tabaknee : www.tabaknee.nl

 

2013: TEDX replacement smokers

 

2013  Rookalarm : www.rookalarm.nl  documentaire

 

2014: Gezond ouder worden in Nederland 

 

2014 Nieuwsuur  met filmpjes van Frans Bromet van 9 longkanker patienten: over onzichtbaarheid door slechte prognose en stigma: je moet toch ergens aan dood gaan, NCRV documentaire: Brandend Verlangen

 

Boek longkanker voor kinderen 2014 (LIC)

 


 
2016

 

Dagvoorzitter workshop landelijke dagen palliatieve zorg

Workshop intensivisten: longkanker stadium IV naar Intensive Care?

Columns Venticare

Supprtive Care Team - tweede schil Antoni van Leeuwenhoek

Dialoog groep Antoni van Leeuwenhoek

Advies cie aanvraag analyse rookstop huisartsen- Zonmw , MUMC

Advies cie aanvraag app zinvol leven na kanker: Hou vast

Vrouw in de Media Award 2015 en 2014

Tabakslobby in de Bethel Kerk Drachten

VNO- NCW: challenge jeugd prijs

 

 

 

2015:

Hoofd Hals paramedici

College Radboud medische studenten

Landelijke Coassistenten

Orthodontisten

Workshop Laren

KWF collectanten

 

2014 : gynaecologen, internisten , borstkanker oncologen, oncologie verpleegkundigen (kanker en roken) AMC J plein 

 

2014: Gent thoraxoncology en BTOG  Dublin; cancer and smoking

 

2013: Papendal oncologen congres, 100 jarig bestaan AVL :kanker en roken

 

2012: HIV in Carre: waarom en hoe een rookstopadvies

 

2012: 100 jarig bestaan chirurgen: preoperatief iedereen rookstop advies

 

2012: Vlaanderen stopt! met roken Parlement in Brussel

 

2012: Claudicationet, ACTA, mondhygienisten, GGD, KWF .

 

2012: workshop voor 500 longartsen PAPENDAL longartsen dagen

 

NVALT, RKZ, Boerhaave huisartsen, landelijk longverpleegkundigen, mondhygienisten, longartsen, Bedrijfsartsen, DNB, Selexyz, personeel RKZ, Kassa (VARA) , bijdrage COPD boekje astma fonds, RKZ medewerkers, club van 25 (bedrijfsartsen financiele branche), ING, Unilever, cabrioladies-KWF , ziekenhuis Hilversum, POH- doktersassistentes, MCA arts assistenten longziekten, Bugs in concert- Laboral  NVALT okt 2009, Ikazia nov 2009

2010: Langerhans Stichting, tandartsen, Drachten Nij Smellinge : longartsen en huisartsen, ING

2011: Langerhans stichting (2000 huisartsen en POH), Apothekers  en assitentes(1500), landelijke cardiologen vereniging, internationale vrouwelijke artsen dag, V en VN, netwerk longverpleegkundigen

 

 

Jaarlijkse bijscholing

 

2015 ESMO, World Lungcancer congres, ASCO, longdagen

 

2012/ 2014 jaarlijks longartsen dagen, Bronkhorst , oncologie cursus Wengen op de Wadden . ATS.

2014 BTOG Dublin, ECTOH: European Congres Tobacco or Health


2012: Good Clinical Practice, Basis Life Support, longartsendagen, Bronkhorst.

2011: ACCP USA, Bronkhorst colloquia
Non Invasieve Beademing (training Leeds) (Ede: intensivisten congres)
Covey training (management), COPD (Brompton), astma (Brompton) (Davos), Longkanker, Infectieziekten en Tuberculose, Longtransplantatie, Pulmonale Hypertensie, OSAS, mesothelioom en andere asbest gerelateerde ziekten, persoonlijkheidsstoornissen, nicotine verslaving, rontgendiagnostiek, reanimatietraining, coaching intervisie psychiater Anna Hinze, diagnostische technieken, training geven van feedback: Teach the Teacher,  beroepsaandoeningen, trombose en longembolien, training palliatieve zorg Liverpool inclusief Pathway of the dying, palliatieve zorg VUMC, Erasmus Rotterdam, internationaal congres Geneve, Curium,. acute longgeneeskunde, Helen Dowling Instituut, longrevalidatie/ ergometrien, diffuse longafwijkingen (professor Verschakelen-Leuven) sarcoidose, longtransplantatie, inhalatie trauma, advanced course ethics and palliative care - Nijmegen , Medisch Tuchtrecht, LMIS Stivoro, richtlijn tabaksverslaving,
2009: IFMS, training stafbestuur, training Medisch Ethisch Commissie door Zorg Consult (center for bioethics)  NIjmegen, Master Class Joep Douma : palliatieve zorg. 2009: Sarcoidose Update Maastricht MEC.
2009: Master Class: Topics  2 dagen Hull U.K. Hoest, 2009: longartsendagen 2009 (astma, copd), 2009: post asco 2009 WTC, 2009: Parma astma en copd congres

2010: Twaalfde nationale  longkankersymposium , longartsen dagen, perspectives lungcancer, Wengen op de Wadden , oncologisch ecursus longarts

2011: longartsendagen, ERS, ACCP, World Leadership Tobacco, van DBC naar DOT

 

 

oktober 2009: Motivational Interviewing Cardiff: dr Rollnick

 

Overige activiteiten

 LVAG: - Landelijk Assistenten Bestuur: LVAG 1985-1987
 VUMC:

-Arts-Assistenten bestuur VUMC
-Emancipatie commissie 1989-1992 
-Tutorschap Coschappen. 

 

IKA-CBO:

 

 -redactie palliatieve zorg voor de huisarts

 -projectleider RKZ doorbraakproject longkanker- 2007/2008

 - IKA zorgpad longkanker-2010

 

NVALT :Nederlandse Vereniging van longartsen

-Assistenten bestuur 1987-1990

-NVALT: Lustrum commissie 1998 90 jarig bestaan

-Werkgroep Tuberculose (longartsen vereniging)-1993-1997

-NVALT Werkgroep Tabaksverslaving: voorzitter vanaf 31-3-2009
-Redactie tijdschrift Tegen de Tuberculose 1994-1997

 

Astmafonds: /longfonds

 -astma forum 2008-2013: antwoorden van vragen astma en CODP patienten( vrijwilliger) 

 

VNVA: lidmaatschap vereniging vrouwelijke artsen; meerdere voordrachten

 


Hobbies: samenwerken, verbinden, werken,  lezen, social network-twitter-  toneel, groeien, ontwikkeling, psychologie, ethiek , alles wat met gedrag en met mensen te maken heeft.